Welcome Ram Kids School
     
homepage
site_map
  kid elementary ep_kid ep_elementary
special
  main_school main_activity community_news guarantee.asp mis contact  
 

นักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนนักเรียน
การจัดการเรียนการสอน
สื่อการเรียน การสอน
การวัดและประเมินผล
อัตราค่าธรรมเนียม
อาจารย์ประถมศึกษา
เครื่องแบบนักเรียน
กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติ
ตารางเรียนรายชั้น
ปฎิทินกิจกรรม

 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ชุดนักเรียนประถมศึกษา
   
นักเรียนชาย
 

-  เสื้อคอตั้ง ผ้าขาวเกลี้ยงไม่บางเกินสมควร ผ่าอกตลอด สาบที่อกเสื้อกว้าง 4 เซนติเมตร ใช้กระดุมขาวกลม แบนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 เซนติเมตร
แขนสั้นเพียงข้อศอก มีกระเป๋า ติดเหนืออกเบื้องซ้าย ขนาดกว้างตั้งแต่ 8 เซนติเมตร
ลึกตั้งแต่ 10 เซนติเมตร ถึง 15 เซนติเมตร พอเหมาะกับขนาดของเสื้อที่เหนืออก
เบื้องขวา ปักตราพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ด้วยไหมสีน้ำเงิน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
1 นิ้ว ปักชื่อนักเรียนที่หน้าอกเบื้องซ้ายด้วย ไหมสีน้ำเงินเหนือกระเป๋า ขนาดความสูง
ตัวอักษรประมาณ  0.7 เซนติเมตร

-  กางเกงขาสั้นเหนือเข่า ใช้ผ้าเนื้อหนาสีดำ ส่วนความกว้างของขากางเกง เมื่อยืนตรง
ห่างจากขา ตั้งแต่  8  เซนติเมตร ถึง  12 เซนติเมตร  ผ่าตรงส่วนหน้าใช้กระดุมขนาด
1  เซนติเมตร ขัดซ่อนไว้  ข้างในมีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้าง ข้างละ 1 ใบ
เวลาสวมให้ทับชายเสื้อไว้ให้เรียบร้อย

-  เข็มขัดหนังสีดำ กว้างตั้งแต่  3  เซนติเมตร  ถึง  4  เซนติเมตร  ตามส่วนขนาด
ของตัวนักเรียน หัวโลหะสีเงินสี่เหลี่ยมผืนผ้าชนิดหัวกลัด มีปลอกหนังสีดำ 1 ปลอก
ขนาดกว้าง 1 เซนติเมตร สำหรับสอดปลายเข็มขัด เข็มขัดนี้ใช้คาดทับกางเกง

-  รองเท้าผ้าใบสีดำ ถุงเท้าสีขาว

นักเรียนหญิง
 

-  เสื้อสีขาวปล่อยตรง ปกคอบัวผ่าตลอด ติดกระดุมสีขาว 5 เม็ด มีแถบน้ำเงิน
กว้างประมาณ 2 เซนติเมตร สอดไว้รอบคอใต้ปกไขว้ปลายทั้ง 2 ไว้ด้านหน้า
ติดกระดุมโลหะลายหลักศิลาหน้าอกเสื้อด้านขวาปักตราพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ด้วยไหมสีน้ำเงิน มีกระเป๋าล่างด้านขวา

-  กระโปรงสีน้ำเงินจีบรอบตัว ความกว้างของเกล็ดกระโปรงประมาณ 3  เซนติเมตร
ความยาวเพียงเข่า

-  รองเท้าแบบหุ้มส้นปลายเท้าหัวมน ชนิดมีสายรัดหลังเท้าสีดำ ไม่มีลวดลาย
ถุงเท้าสั้นสีขาว
   
ชุดพลศึกษา
   
 

-   เสื้อคอปก แขนสั้น สีชมพู มีตราประจำโรงเรียน ติดที่หน้าอกด้านซ้าย
-   กางเกงขายาว ผ้ายืดสีเขียว
-   รองเท้าผ้าใบสีขาว ถุงเท้าสั้นสีขาว

   
ชุดลูกเสือ - เนตรนารี
   
ลูกเสือสำรอง ป.3
 

-  หมวกลูกเสือสำรอง
-  เสื้อ - กางเกงชุดนักเรียน เข็มขัด รองเท้าผ้าใบสีดำ ถุงเท้าสีขาว
-  ผ้าผูกคอสีน้ำเงินขลิบสีเหลือง ด้านหลังมีตราปราสาท
-  ว๊อกเกิ้ลหนังสีน้ำตาลรูปหน้าเสือ
-  ติดป้ายชื่อโรงเรียนที่แขนเสื้อด้านขวาห่างจากตะเข็บไหล่ลงมา 1 เซนติเมตร
-   ติดแถบสีสามเหลี่ยมเครื่องหมายประจำหมู่ ที่แขนเสื้อด้านซ้ายห่างจากตะเข็บไหล่
ลงมา 1 เซนติเมตร
-   ติดเครื่องหมายลูกเสือสำรองเป็นผ้าปักรูปหน้าเสือที่หน้าอกซ้าย เหนือชื่อนักเรียน

   
เนตรนารีสำรอง ป.3
 

-   หมวกเนตรนารีสำรอง
-   เสื้อ - กระโปรงชุดนักเรียน รองเท้านักเรียน ถุงเท้าสีขาว
-   ผ้าผูกคอสีน้ำเงินขลิบสีเหลือง ด้านหลังมีตราปราสาท
-   ว๊อกเกิ้ลหนังสีน้ำตาลรูปตราเนตรนารี
-   ติดป้ายชื่อโรงเรียนที่แขนเสื้อด้านขวาห่างจากตะเข็บไหล่ลงมา  1  เซนติเมตร
-   ติดแถบสีสามเหลี่ยมเครื่องหมายประจำหมู่ที่แขนเสื้อด้ายซ้ายห่างจากตะเข็บไหล่
ลงมา 1 เซนติเมตร
-   ติดเครื่องหมายเนตรนารีสำรองเป็นผ้ารูปตราเนตรนารีที่หน้าอกซ้าย เหนือ
ชื่อนักเรียน

   
ลูกเสือสามัญ ป.4 - ป. 6
 

-   หมวกลูกเสือสามัญ
-   เสื้อแขนสั้นสีกากี กางเกงขาสั้นสีกากี ถุงเท้าสีกากี รองเท้าผ้าใบสีน้ำตาล
-   ปักชื่อที่ด้านขวาเหนือกระเป๋าเสื้อปักด้วยไหมสีดำพื้นสีขาว
-   ผ้าผูกคอสีเหลือง ด้านหลังมีตราปราสาท
-   ว๊อกเกิ้ลหนังสีน้ำตาล รูปหน้าเสือ
-   ติดป้ายชื่อโรงเรียนที่แขนเสื้อด้านขวาห่างจากตะเข็บไหล่ลงมา  1  เซนติเมตร
-   ติดแถบสีเครื่องหมายประจำหมู่ที่แขนเสื้อด้านซ้ายจากตะเข็บไหล่ลงมา 1 เซนติเมตร
-   ติดเครื่องหมายลูกเสือสามัญทำด้วยผ้าสีกากีรูปโล่มีหน้าเสือและคำว่า ลูกเสือ
ติดกึ่งกลางกระเป๋าเสื้อ ด้านซ้าย
-   เข็มขัดหนังสีน้ำตาล หัวเข็มขัดเป็นโลหะหน้าเสือสีทอง

   
เนตรนารีสามัญ ป.4 - ป. 6
 

-   หมวกเนตรนารีสามัญสีเขียว
-   เสื้อแขนสั้นสีเขียว กระโปรงสีเขียว ถุงเท้าสีขาว รองเท้านักเรียน
-   ปักชื่อที่ด้านขวาเหนือกระเป๋าเสื้อปักด้วยไหมสีดำพื้นสีขาว
-   ผ้าผูกคอสีเหลือง ด้านหลังมีตราปราสาท
-   ว๊อกเกิ้ลหนังสีน้ำตาลรูปตราเนตรนารี
-   ติดป้ายชื่อโรงเรียนที่แขนเสื้อด้านขวา ห่างจากตะเข็บไหล่ลงมา  1  เซนติเมตร
-   ติดเครื่องหมายประจำหมู่เนตรนารีสามัญ เป็นรูปนกชนิดต่าง ๆ ปักบนผ้าสี่เหลี่ยม
พื้นขาวปักด้วยด้ายสีเขียวที่แขนเสื้อด้านซ้ายห่างจากตะเข็บไหล่ลงมา 1 เซนติเมตร
-   ติดเครื่องหมายเนตรนารีสามัญ ทำด้วยผ้าสีกากีรูปโล่ มีเครื่องหมายวชิระและมีคำว่า
เนตรนารี ปักด้วยด้ายสีแดง ติดกึ่งกลางกระเป๋าเสื้อด้านซ้าย
-   เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดเป็นโลหะเครื่องหมายเนตรนารีสีทอง

 

 

 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา