Welcome Ram Kids School
     
homepage
site_map
  kid elementary ep_kid ep_elementary
special
  main_school main_activity community_news guarantee.asp mis contact  
 

ชุมชนสาธิตรามฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์
เว็บบอร์ด (กระทู้)
KM สาธิตราม
สาระน่ารู้
ศูนย์สื่อการเรียนรู้
คำสั่งโรงเรียน
ประกาศราคากลาง
 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ข่าวประชาสัมพันธ์  
 

  

   

 

   

... ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)
... รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเสื้อสามารถ โล่รางวัลและเกียรติบัตร
... ประจำปีการศึกษา 25633 ในพิธีไหว้ครู (พฤ.5 พ.ย.2563)
... >> เอกสารประกาศ

   

... ประกาศรายชื่อผ่านคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ
... ทางภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2563 >> เอกสารประกาศ
   

... ประกาศรายชื่อผ่านคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ
... ภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2563 >> เอกสารประกาศ
   

... ประกาศรายชื่อผ่านคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ
... ทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 >> เอกสารประกาศ
   
... ประกาศรายชื่อผ่านคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ
... ทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 >> เอกสารประกาศ
   
... รายงานผลการทดสอบความสามาถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
... (National Test : NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2563
... >> เอกสารประกาศ
   
... รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติขั้นพื้นฐาน
... (O-NET) ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2562 >> เอกสารประกาศ
     
ข่าวประกาศรับสมัครงานของโรงเรียน
 
     
- ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน ณ วันที่ 15 มี.ค. 2564
   
     
     
คำถามที่พบบ่อย
  1. กำหนดการการเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่
   

ตอบคำถาม
... โรงเรียนมักจะมีการประกาศกำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ ในช่วงต้นเดือนธันวาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าโรงเรียน และเว็บไซต์ของโรงเรียน

หรือที่ เมนู

     
  2. สอบถามเกี่ยวกับโครงการ/หลักสูตรที่เปิดสอน
   

ตอบคำถาม
...สามารถดูข้อมูลดังกล่าวได้จากหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน ได้ที่เมนู

    ... 1.โครงการภาคปกติ ปฐมวัย
... กดเพื่อดู ... http://www.kids.ru.ac.th/kid.asp
    ... 2.โครงการภาคปกติ ประถมศึกษา
... กดเพื่อดู ... http://www.kids.ru.ac.th/elementary.asp
    ... 3.โครงการภาคภาษาอังกฤษ ปฐมวัย
... กดเพื่อดู ...
http://www.kids.ru.ac.th/inter_kid.asp
    ... 4.โครงการภาคภาษาอังกฤษ ประถมศึกษา
... กดเพื่อดู ...
http://www.kids.ru.ac.th/inter_pm.asp
    ... 5.โครงการศูนย์การศึกษาเด็กพิเศษ
... กดเพื่อดู ...
http://www.kids.ru.ac.th/special_structure.asp
     
  3. สอบถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการศึกษา ทุกระดับชั้น ทุกโครงการ
   

ตอบคำถาม
...(หมายเหตุ : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) และ วิทยาเขตบางนา
...ใช้อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเท่ากัน)

... สามารถดูข้อมูลดังกล่าวได้จากหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน ได้ที่เมนู
... ข้อมูลทั่วไป >> กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ >> อัตราค่าธรรมเนียม

... หรือ กดเพื่อดู .... อัตราค่าธรรมเนียม ...

     
  4. สอบถามเกี่ยวกับเครื่องแบบนักเรียน ทุกระดับชั้น ทุกโครงการ
   

ตอบคำถาม
...สามารถดูข้อมูลดังกล่าวได้จากหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน ได้ที่เมนู
... ข้อมูลทั่วไป >> เครื่องแบบนักเรียน

... หรือ กดเพื่อดู .... เครื่องแบบนักเรียน ...

     
  5. ต้องการหาข้อมูลด้านอื่น ๆ ที่ต้องการทราบในเว็บไซต์ของโรงเรียน
    ตอบคำถาม
... หากต้องการทราบด้านอื่น ๆ จากหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน แล้วค้นหาไม่พบ สามารถดูได้ที่
... เมนู ติดต่อเรา >> แผนผังเว็บไซต์

... หรือ กดเพื่อดู ... แผนผังเว็บไซต์ ...
     
     

 

 

 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา