top_menu_ramkids
     
homepage
site_map
  kid elementary ep_kid ep_elementary
special
  main_school main_activity community_news guarantee.asp mis contact  
 

ชุมชนสาธิตรามฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์
เว็บบอร์ด (กระทู้)
KM สาธิตราม
สาระน่ารู้
ศูนย์สื่อการเรียนรู้
คำสั่งโรงเรียน
ประกาศราคากลาง
 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

28/4/2560

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์
ข่าวประกาศรับสมัคร

28/4/2560

ประกาศ! การจำหน่ายหนังสือ ภาค 1/2560
เรียน ผู้ปกครอง

3/3/2560

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ช่วยโภชนาการ
ข่าวประกาศรับสมัครงาน

2/6/2560

เรื่องการระบาดของไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ A
แจ้งการหยุดเรียน ไม่ถือเป็นวันลาป่วย

26/11/2558

เรื่องระเบียบโรงเรียนว่าด้วยกฏระเบียบและมารยาทนักเรียน พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๖)
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

26/11/2558

ข้อปฏิบัติในการรับ-ส่งนักเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา