ชุมชนสาธิตรามฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมโรงเรียน
ศูนย์สื่อการเรียนรู้
สาระน่ารู้ด้านวิชาการ
เว็บบอร์ด (กระทู้)
คำสั่งโรงเรียน
ประกาศราคากลาง
เว็บลิงค์

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

... กดเพื่อดูภาพขยาย ...
ขอบคุณข้อมูลรูปภาพจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานโสตทัศนศึกษา

7/23/2015

เปิดรับสมัครเรียนว่ายน้ำหลังเลิกเรียน
เรียน ผู้ปกครอง

7/8/2015

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา รศ.นพคุณ คุณาชีวะ ปีการศึกษา 2558
ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนที่สมัครเข้ารับทุนการศึกษา รศ.นพคุณ คุณาชีวะ ปีการศึกษา 2558 ซึ่งมีนักเรียนสมัครเข้ารับการคัดเลือกทั้งสิ้นจำนวน 6 ราย

6/30/2015

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร ในพิธีไหว้ครู ปีกาศึกษา 2558
ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

6/21/2015

กำหนดการวิศิษฏศิลปิน เจ้าฟ้าสิรินธร มหาดุริยางค์เฉลิมพระเกียรติฯ
เรียนผู้ปกครองนักเรียนและผู้สนใจเข้าชม

6/18/2015

Newsletter June 2015 for English Program.
-

7/4/2014

มารู้จักโรค “มือ เท้า ปาก” กันเถอะ
มารู้จักโรค “มือ เท้า ปาก” กันเถอะ ในช่วงหน้าฝนของทุกปีจะมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ที่มากับหน้าฝน โดยส่วนมากจะเกิดกับเด็กๆ ที่อยู่ในวัยเรียน โดยเฉพาะน้องอนุบาลและประถมศึกษา ดังนั้นการดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองอย่างสม่ำเสมอนั้น เราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้น เพื่อใช้เป็นข้อปฏิบัติอย่างถูกต้อง ดังนั้น จึงขอนำความรู้เกี่ยวกับโรคมือ เท้า ปาก มาให้ผู้ปกครอง คุณครู และนักเรียน ได้ใช้องค์ความรู้เป็นข้อมูลในการทำความรู้จักโรคชนิดนี้ และใช้เป็นเกราะป้องกันการติดเชื่อกันนะครับ

11/29/2013

เรื่องระเบียบโรงเรียนว่าด้วยกฏระเบียบและมารยาทนักเรียน พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๖)
เรียนผู้ปกครองและนักเรียน

7/24/2013

โรคมือเท้าปาก
เกร็ดความรู้

8/21/2014

ป้องกัน ยับยั้งการแพร่ระบาดโรคมือ เท้า ปาก
โรงเรียนเล็งเห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพของนักเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคมือ เท้า ปาก

10/7/2555

7 ขั้นตอนการล้างมือให้สะอาด ปลอดภัย
วิธีการล้างมือให้สะอาดและปลอดภัย

5/6/2553

ข้อปฏิบัติในการรับ-ส่งนักเรียน
ด้วยทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) ขอแจ้งข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ - ส่งนักเรียน

7/8/2552

เพลงมาร์ชโรงเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) มีเพลงมาร์ชประจำโรงเรียนแล้ว

 

 

 

 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-10

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา