top_menu_ramkids
     
homepage
site_map
  kid elementary ep_kid ep_elementary
special
  main_school main_activity community_news guarantee.asp mis contact  
 

ชุมชนสาธิตรามฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์
เว็บบอร์ด (กระทู้)
KM สาธิตราม
สาระน่ารู้
ศูนย์สื่อการเรียนรู้
คำสั่งโรงเรียน
ประกาศราคากลาง
 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
     

... กำหนดการถ่ายรูปจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562
... โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) ณ ห้องประชุม ชั้น 2

............ >>> กดเพื่ออ่านรายละเอียดเอกสารประกาศ <<< ............

....... นักเรียนชั้น อ.1และ ป.1 (ภาคปกติและโครงการเด็กพิเศษ)
....... - ถ่ายรูปในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.


....... นักเรียนชั้น อ.1และ ป.1 (ภาคภาษาอังกฤษ)
....... - ถ่ายรูปในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น

... เลื่อนเปิดเรียนภาค 1/2562 เป็น วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 ...
... กิจกรรม พิธีฝากตัวเป็นศิษย์ ปีการศึกษา 2562 ... >> กดเพื่ออ่านรายละเอียดประกาศ <<

... ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
*** ในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 ***

... จึงขอความร่วมมือ ท่านผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมกับนักเรียน โดยผู้ปกครอง 1 ท่าน
... ต่อนักเรียน 1 คน พร้อมทั้งนี้ให้นักเรียนเตรียมพวงมาลัยมาคนละ 1 พวง
   
   
     
ข่าวประกาศรับสมัครงานของโรงเรียน
 
     
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา เอกวิชาภาษาอังกฤษ
>> ปฏิบัติงานที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา
ลงวันที่ 5 เม.ย.2562
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 2 อัตรา ลงวันที่ 13 ก.พ.2562
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 6 อัตรา ลงวันที่ 21 ธ.ค.2561

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ช่วยโภชนาการ จำนวน 3 อัตรา

ลงวันที่ 21 ธ.ค.2561
ประกาศรับสมัครงาน สายสนับสนุน จำนวน 2 อัตรา
(ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และ ตำแหน่งช่างเทคนิค)
ลงวันที่ 21 ธ.ค.2561

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ช่วยโภชนาการ จำนวน 3 อัตรา

ลงวันที่ 21 ธ.ค.2561

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งพี่เลี้ยง จำนวน 4 อัตรา

ลงวันที่ 21 ธ.ค.2561
     
คำถามที่พบบ่อย
  1. กำหนดการการเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่
    ตอบคำถาม
... โรงเรียนมักจะมีการประกาศกำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ ในช่วงต้นเดือนธันวาคมของทุกปี
โดยสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าโรงเรียน และเว็บไซต์ของโรงเรียน
     
  2. สอบถามเกี่ยวกับโครงการ/หลักสูตรที่เปิดสอน
   

ตอบคำถาม
...สามารถดูข้อมูลดังกล่าวได้จากหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน ได้ที่เมนู

    ... 1.โครงการภาคปกติ ปฐมวัย ... กดเพื่อดู ... http://www.kids.ru.ac.th/kid.asp
    ... 2.โครงการภาคปกติ ประถมศึกษา ... กดเพื่อดู ... http://www.kids.ru.ac.th/elementary.asp
    ... 3.โครงการภาคภาษาอังกฤษ ปฐมวัย ... กดเพื่อดู ... http://www.kids.ru.ac.th/inter_kid.asp
    ... 4.โครงการภาคภาษาอังกฤษ ประถมศึกษา ... กดเพื่อดู ... http://www.kids.ru.ac.th/inter_pm.asp
    ... 5.โครงการศูนย์การศึกษาเด็กพิเศษ ... กดเพื่อดู ... http://www.kids.ru.ac.th/special_structure.asp
     
  3. สอบถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการศึกษา ทุกระดับชั้น ทุกโครงการ
   

ตอบคำถาม
...สามารถดูข้อมูลดังกล่าวได้จากหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน ได้ที่เมนู
... ข้อมูลทั่วไป >> กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ >> อัตราค่าธรรมเนียม
... หรือ กดเพื่อดู .... อัตราค่าธรรมเนียม ...

     
  4. สอบถามเกี่ยวกับเครื่องแบบนักเรียน ทุกระดับชั้น ทุกโครงการ
   

ตอบคำถาม
...สามารถดูข้อมูลดังกล่าวได้จากหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน ได้ที่เมนู
... ข้อมูลทั่วไป >> เครื่องแบบนักเรียน
... หรือ กดเพื่อดู .... เครื่องแบบนักเรียน ...

     
  5. ต้องการหาข้อมูลด้านอื่น ๆ ที่ต้องการทราบในเว็บไซต์ของโรงเรียน
    ตอบคำถาม
... หากต้องการทราบด้านอื่น ๆ จากหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน แล้วค้นหาไม่พบ สามารถดูได้ที่
... เมนู ติดต่อเรา >> แผนผังเว็บไซต์
... หรือ กดเพื่อดู ... แผนผังเว็บไซต์ ...
     
     

 

 

 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา