top_menu_ramkids
     
homepage
site_map
  kid elementary ep_kid ep_elementary
special
  main_school main_activity community_news guarantee.asp mis contact  
 

ชุมชนสาธิตรามฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์
เว็บบอร์ด (กระทู้)
KM สาธิตราม
สาระน่ารู้
ศูนย์สื่อการเรียนรู้
คำสั่งโรงเรียน
ประกาศราคากลาง
 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
     
>>> ประกาศเปลี่ยนแปลงและแก้ไขเอกสารรับสมัครนักเรียนใหม่
ปีการศึกษา 2562

ลง ณ วันที่ 22 ต.ค.2561
ประกาศรายชื่อนักกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 ลง ณ วันที่ 11 ก.ย.2561
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเข้าร่วมโครงการพัฒนา
อัฉจิยภาพทางภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2561
ลง ณ วันที่ 31 ส.ค.2561
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนใหม่
ประจำปีการศึกษา 2562 (ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขตบางนา)
ลง ณ วันที่ 3 ส.ค.2561
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเข้าร่วมโครงการพัฒนา
อัฉจิยภาพ ทางคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
ลง ณ วันที่ 12 ก.ค.2561
ข่าวการรับสมัครเข้าคัดตัวนักกีฬาสาธิตฯ ครั้งที่ 43 ลง ณ วันที่ 11 ก.ค.2561
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเข้าร่วมโครงการพัฒนา
อัฉจิยภาพ ทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
ลง ณ วันที่ 4 ก.ค.2561
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561
จาก รศ.นพคุณ คุณาชีวะ และทุนการศึกษาสงเคราะห์
ระดับประถมศึกษา (วัดเทพลีลา)
ลง ณ วันที่ 4 ก.ค.2561
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ลง ณ วันที่ 22 มิ.ย.2561
     
ข่าวประกาศรับสมัครงานของโรงเรียน
 
     
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา ลงวันที่ 11 ก.ย.2561
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ลงวันที่ 09 ส.ค.2561

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งพี่เลี้ยง

ลงวันที่ 21 ก.พ.2561

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ช่วยโภชนาการ

ลงวันที่ 21 ก.พ.2561
     
คำถามที่พบบ่อย
  1. กำหนดการการเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่
    ตอบคำถาม
... โรงเรียนมักจะมีการประกาศกำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ ในช่วงต้นเดือนธันวาคมของทุกปี
โดยสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าโรงเรียน และเว็บไซต์ของโรงเรียน
     
  2. สอบถามเกี่ยวกับโครงการ/หลักสูตรที่เปิดสอน
   

ตอบคำถาม
...สามารถดูข้อมูลดังกล่าวได้จากหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน ได้ที่เมนู

    ... 1.โครงการภาคปกติ ปฐมวัย ... กดเพื่อดู ... http://www.kids.ru.ac.th/kid.asp
    ... 2.โครงการภาคปกติ ประถมศึกษา ... กดเพื่อดู ... http://www.kids.ru.ac.th/elementary.asp
    ... 3.โครงการภาคภาษาอังกฤษ ปฐมวัย ... กดเพื่อดู ... http://www.kids.ru.ac.th/inter_kid.asp
    ... 4.โครงการภาคภาษาอังกฤษ ประถมศึกษา ... กดเพื่อดู ... http://www.kids.ru.ac.th/inter_pm.asp
    ... 5.โครงการศูนย์การศึกษาเด็กพิเศษ ... กดเพื่อดู ... http://www.kids.ru.ac.th/special_structure.asp
     
  3. สอบถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการศึกษา ทุกระดับชั้น ทุกโครงการ
   

ตอบคำถาม
...สามารถดูข้อมูลดังกล่าวได้จากหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน ได้ที่เมนู
... ข้อมูลทั่วไป >> กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ >> อัตราค่าธรรมเนียม
... หรือ กดเพื่อดู .... อัตราค่าธรรมเนียม ...

     
  4. สอบถามเกี่ยวกับเครื่องแบบนักเรียน ทุกระดับชั้น ทุกโครงการ
   

ตอบคำถาม
...สามารถดูข้อมูลดังกล่าวได้จากหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน ได้ที่เมนู
... ข้อมูลทั่วไป >> เครื่องแบบนักเรียน
... หรือ กดเพื่อดู .... เครื่องแบบนักเรียน ...

     
  5. ต้องการหาข้อมูลด้านอื่น ๆ ที่ต้องการทราบในเว็บไซต์ของโรงเรียน
    ตอบคำถาม
... หากต้องการทราบด้านอื่น ๆ จากหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน แล้วค้นหาไม่พบ สามารถดูได้ที่
... เมนู ติดต่อเรา >> แผนผังเว็บไซต์
... หรือ กดเพื่อดู ... แผนผังเว็บไซต์ ...
     
     

 

 

 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา