Welcome Ram Kids School
     
homepage
site_map
  kid elementary ep_kid ep_elementary
special
  main_school main_activity community_news guarantee.asp mis contact  
 

ชุมชนสาธิตรามฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์
เว็บบอร์ด (กระทู้)
KM สาธิตราม
สาระน่ารู้
ศูนย์สื่อการเรียนรู้
คำสั่งโรงเรียน
ประกาศราคากลาง
 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

รายงานพิเศษจากฝ่ายวิชาการ
   
   
งานวิจัย
   
 
ผลของการศึกเมดิซินบอลที่มีต่อความแข็งแรงของร่างกายส่วนบนของนักเรียน
วิชาเลือกเสรีเปตอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)
โดย อ.วินวงศ์ ว่องสันตติวานิช
     
การใช้สื่อวิดีโอช่วยสอนย้ำในวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการดำรงชีวิตของพืช
เพื่อพัฒนาผลการเรียนของนักเรียนที่สอบไม่ผ่านระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โดย อ.สมชาย อุ่นแก้ว 
     
การเรียนปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลโดยใช้วิธีการออกแบบการเรียนรู้แบบมองย้อนกลับ
โดย อ.ฐิติ วิชัยคำ
   
   
รายงานการติดตามผลนักเรียนที่จบการศึกษา
สถิติการสอบเข้าเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2562
สถิติการสอบเข้าเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
สถิติการสอบเข้าเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2560
สถิติการสอบเข้าเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2559
สถิติการสอบเข้าเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2558
สถิติการสอบเข้าเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2557
สถิติการสอบเข้าเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2556
สถิติการสอบเข้าเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2555
สถิติการสอบเข้าเรียนของนักเรียนโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2554
สถิติการสอบเข้าเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2554
สถิติการสอบเข้าเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2553
สถิติการสอบเข้าเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2552
สถิติการสอบเข้าเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2551
สถิติการสอบเข้าเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2550
   
 


 

 

 

 

 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา