top_menu_ramkids
     
homepage
site_map
  kid elementary ep_kid ep_elementary
special
  main_school main_activity community_news guarantee.asp mis contact  
 

นักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนนักเรียน
การจัดการเรียนการสอน
สื่อการเรียน การสอน
การวัดและประเมินผล
อัตราค่าธรรมเนียม
อาจารย์ประถมศึกษา
เครื่องแบบนักเรียน
กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติ
ตารางเรียนรายชั้น
ปฎิทินกิจกรรม
การบ้านนักเรียน

 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ตารางสอน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
3. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
 
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พ.ย. 2561
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
3. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3
 
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พ.ย. 2561
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
3. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
 
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พ.ย. 2561
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
3. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
 
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พ.ย. 2561
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
3. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
 
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พ.ย. 2561
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
3. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
 
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พ.ย. 2561
 

 

 

 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา