top_menu_ramkids
     
homepage
site_map
  kid elementary ep_kid ep_elementary
special
  main_school main_activity community_news guarantee.asp mis contact  
 

นักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนนักเรียน
การจัดการเรียนการสอน
สื่อการเรียน การสอน
การวัดและประเมินผล
อัตราค่าธรรมเนียม
อาจารย์ประถมศึกษา
เครื่องแบบนักเรียน
กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติ
ตารางเรียนรายชั้น
ปฎิทินกิจกรรม
การบ้านนักเรียน

 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

อัตราค่าธรรมเนียม

ประถมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 19,900 บาท
ภาคเรียนที่ 2 18,300 บาท
 
ประถมศึกษาปีที่ 2 - 4
ภาคเรียนที่ 1 18,800 บาท
ภาคเรียนที่ 2 18,300 บาท
 
ประถมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 1 19,200 บาท
ภาคเรียนที่ 2 18,700 บาท
 
ประถมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 1 20,200 บาท
ภาคเรียนที่ 2 19,700 บาท

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561

 

 

 

 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา