top_menu_ramkids
     
homepage
site_map
  kid elementary ep_kid ep_elementary
special
  main_school main_activity community_news guarantee.asp mis contact  
 

ผลงานเด่น

ปฎิทินกิจกรรม
กิจกรรมของโรงเรียน
เด็กเก่ง - ศรีสาธิต
สถิติการศึกษาต่อ
สารสาธิต
กีฬาสาธิตสามัคคี
ตารางสอบปลายภาค

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

สถิติการสอบเข้าเรียนต่อของนักเรียน
 

สถิติการสอบเข้าเรียนของนักเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิยาลัยรามคำแหง ( ฝ่ายประถม )
ปีการศึกษา 2559

สรุปจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ที่ไปศึกษาต่อในโรงเรียนต่างๆ

ลำดับ
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
(คน)
ร้อยละ
1.
สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
41
30.15
2.
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
23
16.92
3.
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
14
10.29
4.
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
14
10.29
5.
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
5
3.68
6.
สาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า
4
2.95
7.
นานาชาติเอกมัย
4
2.95
8.
สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ภาคภาษาอังกฤษ)
3
2.22
9.
สามเสนวิทยาลัย (ภาคภาษาอังกฤษ)
3
2.22
10.
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
2
1.48
11.
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า (ภาคภาษาอังกฤษ)
2
1.48
12.
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
2
1.48
13.
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ภาคภาษาอังกฤษ)
2
1.48
14.
สามเสนวิทยาลัย
1
0.73
15.
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ (ภาคภาษาอังกฤษ)
1
0.73
16.
หอวัง
1
0.73
17.
สารสาสน์วิเทศสายไหม
1
0.73
18.
สารสาสน์วิเทศมีนบุรี
1
0.73
19.
สวนกุหลาบวิทยาลัย
1
0.73
20.
ราชวินิตบางแก้ว
1
0.73
21.
โยธินบูรณะ (ภาคภาษาอังกฤษ)
1
0.73
22.
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
1
0.73
23.
นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
1
0.73
24.
เทพศิรินทร์
1
0.73
25.
เซนโยเซฟคอนแวนต์
1
0.73
26.
นานาชาติกีรพัฒน์
1
0.73
27.
Wellington ประเทศนิวซีแลนด์
1
0.73
28.
Selwyn College ประเทศนิวซีแลนด์
1
0.73
29.
International School of Paphos
1
0.73
30.

ไม่ศึกษาต่อ (นักเรียนโครงการศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ)

1
0.73
รวม
136
100.00
 
ข้อมูลโดยฝ่ายแนะแนว
 
สถิติการสอบเข้าเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2558
สถิติการสอบเข้าเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2557
สถิติการสอบเข้าเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2556
สถิติการสอบเข้าเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2555
สถิติการสอบเข้าเรียนของนักเรียนโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
ปีการศึกษา 2554
สถิติการสอบเข้าเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2554
สถิติการสอบเข้าเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2553
สถิติการสอบเข้าเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2552

สถิติการสอบเข้าเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2551

[ รายละเอียด ]

สถิติการสอบเข้าเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2550
   
 

 

 

 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา