Welcome Ram Kids School
     
homepage
site_map
  kid elementary ep_kid ep_elementary
special
  main_school main_activity community_news guarantee.asp mis contact  
 

ผลงานเด่น

ปฎิทินกิจกรรม
กิจกรรมของโรงเรียน
เด็กเก่ง - ศรีสาธิต
สถิติการศึกษาต่อ
สารสาธิต
กีฬาสาธิตสามัคคี
ตารางสอบปลายภาค

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

สถิติการสอบเข้าเรียนต่อของนักเรียน
 

สถิติการสอบเข้าเรียนของนักเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิยาลัยรามคำแหง ( ฝ่ายประถม )
ปีการศึกษา 2565

สรุปจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ที่ไปศึกษาต่อในโรงเรียนต่างๆ
(ศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566)

ลำดับ
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
(คน)
ร้อยละ
1
สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)
41
29.29
2
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
28
20.00
3
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
10
7.14
4
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
8
5.71
5
สามเสนวิทยาลัย
6
4.29
6
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
5
3.57
7
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
4
2.86
8
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
4
2.86
9
นานาชาติเอกมัย Ekamai International School (EIS)
4
2.86
10
สตรีวิทยา 2
3
2.14
11
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
3
2.14
12
สวนกุหลาบวิทยาลัย
3
2.14
13
หอวัง
2
1.43
14
ศรีพฤฒา
1
0.71
15
ราชวินิตบางแก้ว
1
0.71
16
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
1
0.71
17
บางกะปิ
1
0.71
18
วัฒนาวิทยาลัย
1
0.71
19
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1
0.71
20
บีคอนเฮาส์แย้มสอาด
1
0.71
21
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ (ฝ่ายมัธยม)
1
0.71
22
มัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
1
0.71
23
มารีย์อุปถัมภ์
1
0.71
24
เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
1
0.71
25
สุรศักดิ์มนตรี
1
0.71
26
อุดมศึกษา
1
0.71
27
สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์
1
0.71
28
วชิรธรรมสาธิต
1
0.71
29
Bromsgrove International School
1
0.71
30
Wellington College International School Bangkok
1
0.71
31
Brighton College International School Bangkok
1
0.71
32
ศึกษาต่อต่างประเทศ (ประเทศสหรัฐอเมริกา)
1
0.71
รวม
140
100.00


สรุปจำนวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565
หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
ที่ไปศึกษาต่อโรงเรียนต่างๆ
(ศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566)

ลำดับ
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
(คน)
ร้อยละ
1
สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)
6
13.64
2
สามเสนวิทยาลัย
6
13.64
3
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
5
11.36
4
นานาชาติเอกมัย Ekamai International School (EIS)
4
9.09
5
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
3
6.82
6
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
3
6.82
7
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
2
4.55
8
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
2
4.55
9
สวนกุหลาบวิทยาลัย
2
4.55
10
หอวัง
2
4.55
11
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
1
2.27
12
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
1
2.27
13
วัฒนาวิทยาลัย
1
2.27
14
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
1
2.27
15
บีคอนเฮาส์แย้มสอาด
1
2.27
16
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ (ฝ่ายมัธยม)
1
2.27
17
เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
1
2.27
18
Wellington College International School Bangkok
1
2.27
19
Brighton College International School Bangkok
1
2.27
รวม
44
100.00

 

ข้อมูลโดยฝ่ายแนะแนว
 
สถิติการสอบเข้าเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2564
สถิติการสอบเข้าเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2563
สถิติการสอบเข้าเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2562
สถิติการสอบเข้าเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
สถิติการสอบเข้าเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2560
สถิติการสอบเข้าเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2559
สถิติการสอบเข้าเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2558
สถิติการสอบเข้าเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2557
สถิติการสอบเข้าเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2556
สถิติการสอบเข้าเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2555
สถิติการสอบเข้าเรียนของนักเรียนโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
ปีการศึกษา 2554
สถิติการสอบเข้าเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2554
สถิติการสอบเข้าเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2553
สถิติการสอบเข้าเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2552

สถิติการสอบเข้าเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2551

[ รายละเอียด ]

สถิติการสอบเข้าเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2550
   

 

 

 

   

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2023

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา