top_menu_ramkids
     
homepage
site_map
  kid elementary ep_kid ep_elementary
special
  main_school main_activity community_news guarantee.asp mis contact  
 

ผลงานเด่น

ปฎิทินกิจกรรม
กิจกรรมของโรงเรียน
เด็กเก่ง - ศรีสาธิต
สถิติการศึกษาต่อ
สารสาธิต
กีฬาสาธิตสามัคคี
ตารางสอบปลายภาค

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

[ ครั้งที่ 42 (ปี 2560) ]
อินทนิลเกมส
[ ครั้งที่ 41 (ปี 2560) ]
นนทรีเกมส
   
[ ครั้งที่ 40 (ปี 2559) ]
กัลปพฤกษ์เกมส
[ ครั้งที่ 39 (ปี 2557) ]
จามจุรีเกมส
[ ครั้งที่ 38 (ปี 2556) ]
ดอกแก้วเกมส
[ ครั้งที่ 37 (ปี 2555) ]
ปทุมวันเกมส์

 
ตารางสรุปเหรียญรางวัลการแข่งขัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)
ระหว่างวันที่ 18 - 24 ธันวาคม 2560
 
 

 
       
  >>> สรุปรายการเหรียญรางวัล  
       
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ และ รูปภาพกีฬา  
     
  >> รายชื่อนักกีฬาที่ได้รับ นักกีฬายอดเยี่ยมและนักกีฬาดีเด่น..
.... โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)
 
     
  วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560  
  1. ผลการแข่งขันกีฬาประจำวันที่ 24 ธ.ค. 2560  
  2. อ.มานพ สอนศิริ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ และผู้บริหาร
... มาให้กำลังใจผู้ควบคุมทีมและนักกีฬา
 
  3. ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัล กีฬาฟุตบอล  
  4. ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัล กีฬาแบดมินตัน  
  5. ภาพบรรยากาศ พิธีเปิดการแข่งขัน "อินทนิลเกมส์"  
     
  วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560  
  1. ผลการแข่งขันกีฬาประจำวันที่ 23 ธ.ค. 2560  
  2. อ.มานพ สอนศิริ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ และผู้บริหาร
... มาให้กำลังใจผู้ควบคุมทีมและนักกีฬา
 
  3. อาจารย์มานพ สอนศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน
... รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ เป็นประธานมอบเหรียญรางวัล
... กีฬาหมากกระดาน การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42
 
       
     
  วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560  
  1. ผลการแข่งขันกีฬาประจำวันที่ 22 ธ.ค. 2560  
  2. อ.มานพ สอนศิริ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ และผู้บริหาร
... มาให้กำลังใจผู้ควบคุมทีมและนักกีฬา
 
  3. ภาพบรรยากาศการแข่งขัน กีฬากรีฑา  
  4. ภาพบรรยากาศการแข่งขัน กีฬากอล์ฟ  
  5. ภาพบรรยากาศการแข่งขัน กีฬาเทนนิส  
  6. ภาพบรรยากาศการแข่งขัน กีฬาเทเบิลเทนนิส  
  7. ภาพบรรยากาศการแข่งขัน กีฬาแบดมินตัน  
  8. ภาพบรรยากาศการแข่งขัน กีฬาเปตอง  
  9. ภาพบรรยากาศการแข่งขัน กีฬาฟุตซอล  
  10. ภาพบรรยากาศการแข่งขัน กีฬาฟุตบอล  
  11. ภาพบรรยากาศการแข่งขัน กีฬาหมากกระดาน  
  12. ภาพบรรยากาศการแข่งขัน กีฬาแฮนด์บอล  
     
  วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560  
  1. ผลการแข่งขันกีฬาประจำวันที่ 21 ธ.ค. 2560  
  2. อ.มานพ สอนศิริ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ และผู้ติดตาม
... เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการพิเศษ
 
  3. รศ.นพคุณ คุณาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
... มหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้เกียรติมาเยี่ยมชมการแข่งขันกีฬา
 
  4. รศ.นพคุณ คุณาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
... รับมอบของฝากจากคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
... ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 
  5. อ.มานพ สอนศิริ รอง ผอ.ฝ่ายนโยบายและแผน และ
... อ.ยุวธิดา คำปวน รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ มาให้กำลังใจ
... นักกีฬาหมากกระดาน
 
  6. ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อม กีฬากรีฑา  
  7. ภาพบรรยากาศการแข่งขัน กีฬากอล์ฟ  
  8. ภาพบรรยากาศการแข่งขัน กีฬาเทนนิส  
  9. ภาพบรรยากาศการแข่งขัน กีฬาเทเบิลเทนนิส  
  10. ภาพบรรยากาศการแข่งขัน กีฬาแบดมินตัน  
  11. ภาพบรรยากาศการแข่งขัน กีฬาเปตอง  
  12. ภาพบรรยากาศการแข่งขัน กีฬาฟุตซอล  
  13. ภาพบรรยากาศการแข่งขัน กีฬาหมากกระดาน  
  14. ภาพบรรยากาศการแข่งขัน กีฬาแฮนด์บอล  
     
  วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560  
  1. ผลการแข่งขันกีฬาประจำวันที่ 20 ธ.ค. 2560  
  2. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
... เข้าเยี่ยมที่พักนักกีฬาพร้อมทั้งมอบของที่ระลึก
 
  3. ผู้บริหารโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(มัธยม)
... เข้าเยี่ยมที่พักนักกีฬาพร้อมทั้งมอบของที่ระลึก
 
  4. ผู้บริหารโรงเรียนเข้าเยี่ยมเต็นท์พักนีกกีฬาและให้กำลังใจ
... ทีมนักกีฬา ที่ทำการแข่งขันวันนี้
 
  5. อาจารย์มานพ สอนศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน
... รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ เป็นประธานมอบเหรียญรางวัล
... กีฬากอล์ฟ การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42
 
  6. บรรยากาศการรับเหรียญรางวัล วันที่ 20 ธ.ค.2560
... ผลจากการแข่งขัน เมื่อวันที่ 18 - 19 ธ.ค.2560
 
  7. ภาพบรรยากาศการเดินทางถึงที่พักของกีฬากรีฑา  
  8. ภาพบรรยากาศการแข่งขัน กีฬากอล์ฟ  
  9. ภาพบรรยากาศการแข่งขัน กีฬาเทนนิส  
  10. ภาพบรรยากาศการแข่งขัน กีฬาเทเบิลเทนนิส  
  11. ภาพบรรยากาศการรับรางวัล กีฬาแบดมินตัน  
  12. ภาพบรรยากาศการแข่งขัน กีฬาเปตอง  
  13. ภาพบรรยากาศการแข่งขัน กีฬาว่ายน้ำ  
  14. ภาพบรรยากาศการรับรางวัล กีฬาหมากกระดาน  
  15. ภาพบรรยากาศการแข่งขัน กีฬาแฮนด์บอล  
     
  วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560  
  1. ผลการแข่งขันกีฬาประจำวันที่ 19 ธ.ค. 2560  
  2. กิจกรรมปั่นจักรยาน เดินและวิ่งเพื่อสุขภาพ  
  3. อ.สิริมงคล สุวรรณผา รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
... เป็นตัวแทนในการมอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาว่ายน้ำ
 
  4. ภาพบรรยากาศการแข่งขัน กีฬากอล์ฟ  
  5. ภาพบรรยากาศการแข่งขัน กีฬาเทนนิส  
  6. ภาพบรรยากาศการแข่งขัน กีฬาเทเบิลเทนนิส  
  7. ภาพบรรยากาศการแข่งขัน กีฬาแบดมินตัน  
  8. ภาพบรรยากาศการแข่งขัน กีฬาฟุตซอล  
  9. ภาพบรรยากาศการแข่งขัน กีฬาฟุตบอล  
  10. ภาพบรรยากาศการแข่งขัน กีฬาลีลาศ  
  11. ภาพบรรยากาศการแข่งขัน กีฬาว่ายน้ำ  
  12. ภาพบรรยากาศการแข่งขัน กีฬาแฮนด์บอล  
     
  วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560  
  1. ผลการแข่งขันกีฬาประจำวันที่ 18 ธ.ค. 2560  
  2. บรรยากาศพิธีเปิดนิทรรศการ ศาสตร์พระราชาสู่การกีฬา
อย่างยั่งยืน
 
  3. ภาพบรรยากาศพิธีเปิดกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42  
  4. ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมของกีฬากอล์ฟ  
  5. ภาพบรรยากาศการแข่งขัน กีฬาเทนนิส  
  6. ภาพบรรยากาศการแข่งขัน กีฬาเทเบิลเทนนิส  
  7. ภาพบรรยากาศการแข่งขัน กีฬาแบดมินตัน  
  8. ภาพบรรยากาศการแข่งขัน กีฬาเปตอง  
  9. ภาพบรรยากาศการแข่งขัน กีฬาฟุตซอล  
  10. ภาพบรรยากาศการแข่งขัน กีฬาฟุตบอล  
  11. ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมของกีฬาว่ายน้ำ  
  12. ภาพบรรยากาศการแข่งขัน กีฬาหมากกระดาน  
     
  วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560  
  1. ประมวลภาพกิจกรมงานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬา  
       
       

 

 

 

 

 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา