top_menu_ramkids
     
homepage
site_map
  kid elementary ep_kid ep_elementary
special
  main_school main_activity community_news guarantee.asp mis contact  
 

ผลงานเด่น

ปฎิทินกิจกรรม
กิจกรรมของโรงเรียน
เด็กเก่ง - ศรีสาธิต
สถิติการศึกษาต่อ
สารสาธิต
กีฬาสาธิตสามัคคี
ตารางสอบปลายภาค

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

[ ครั้งที่ 43 (ปี 2561) ]
เสลาเกมส
[ ครั้งที่ 42 (ปี 2560) ]
อินทนิลเกมส
[ ครั้งที่ 41 (ปี 2560) ]
นนทรีเกมส
 
[ ครั้งที่ 40 (ปี 2559) ]
กัลปพฤกษ์เกมส
[ ครั้งที่ 39 (ปี 2557) ]
จามจุรีเกมส
[ ครั้งที่ 38 (ปี 2556) ]
ดอกแก้วเกมส
[ ครั้งที่ 37 (ปี 2555) ]
ปทุมวันเกมส์

 
ตารางสรุปเหรียญรางวัลการแข่งขัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)
ระหว่างวันที่ 3 - 9 ธันวาคม 2561
 
 
กีฬา
_1.ลีลาศ
5
2
1
8
_2.เทนนิส
4
-
4
8
_3.กรีฑา
4
-
2
6
_4.เปตอง
3
1
3
7
_5.หมากกระดาน
3
-
2
5
_6.กอล์ฟ
2
-
-
2
_7.เทเบิลเทนนิส
1
-
2
3
_8.ฟุตบอล
-
1
-
1
_9.ว่ายน้ำ
-
-
3
3
_10.แบดมินตัน
-
-
2
2
_11.ฟุตซอล
-
-
1
1
_12.แฮนด์บอล
-
-
1
1
รวมทั้งสิ้น
22
4
21
47
 
 
สรุป ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 12.30 น.
 
 
ฝ่ายประเมินผล กีฬาสาธิตสามัคคี
 
       
  >>> สรุปรายการเหรียญรางวัล  
       
 
รายการรางวัล และข้อมูลอื่น ๆ    
  1. รายชื่อนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน
[ รายละเอียด ]
 
  2. นักกีฬายอดเยี่ยม  
  3. นักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัล  
       
กิจกรรมพิเศษ    
  1. ผู้บริหารประชุมใหญ่ก่อนเปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี
... ครั้งที่ 43 เสลาเกมส์ จ.พิษณุโลก
 
  >> ประมวลภาพเพิ่มเติม (รูปภาพจาก Facebook โรงเรียน)  
  2. คณะผู้บริหาร และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม เข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ
... กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 เสลาเกมส์ จ.พิษณุโลก
 
  3. ภาพบรรยายกาศพิธีเปิด กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43
... เสลาเกมส์ จ.พิษณุโลก
 
  >> ประมวลภาพเพิ่มเติม (รูปภาพจาก Facebook โรงเรียน)  
  4. คณะผู้บริหาร เข้าร่วมชมการแข่งและให้กำลังใจนักกีฬา  
  5. คณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับคณะผู้มาเยี่ยมเยือน  
  6. ตัวแทนผู้บริหารรับเกียรติมอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬา  
  7. คณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
... ครั้งที่ 4 ร่วมกับผู้อำนวยการทั้ง 21 สถาบัน
 
     
ผลการแข่งขันประจำวัน    
  1. ผลการแข่งขันกีฬาประจำ วันจันทร์ที่ 3 ธ.ค. 2561
[ รายละเอียด ]
 
  2. ผลการแข่งขันกีฬาประจำ วันอังคารที่ 4 ธ.ค. 2561
[ รายละเอียด ]
 
  3. ผลการแข่งขันกีฬาประจำ วันพุธที่ 5 ธ.ค. 2561
[ รายละเอียด ]
 
       
ประมวลภาพการแข่งขัน    
1. ประมวลภาพการแข่งขัน กีฬากรีฑา
  >> วันที่แข่ง [ 05-12-2561 ] [ 06-12-2561 ]
  >> ภาพจาก Facebook โรงเรียน [ 05-12-2561 ] [ 06-12-2561 ]  
2. ประมวลภาพการแข่งขัน กีฬากอล์ฟ
  >> วันที่แข่ง [ 04-12-2561 ] [ 05-12-2561 ]
  >> ภาพจาก Facebook โรงเรียน [ 04-12-2561 ] [ 05-12-2561 ]
3. ประมวลภาพการแข่งขัน กีฬาเทนนิส
  >> วันที่แข่ง [ 03-12-2561 ]
  >> ภาพจาก Facebook โรงเรียน [ 03-12-2561 ] [ 04-12-2561 ]
  ... [ 05-12-2561 ] [ 06-12-2561 ]
4. ประมวลภาพการแข่งขัน กีฬาเทเบิลเทนนิส
  >> ภาพจาก Facebook โรงเรียน [ 03-12-2561 ] [ 04-12-2561 ]
  ... [ 05-12-2561 ] [ 06-12-2561 ] [ 07-12-2561 ]
5. ประมวลภาพการแข่งขัน กีฬาแบดมินตัน
  >> ภาพจาก Facebook โรงเรียน [ 03-12-2561 ] [ 04-12-2561 ]
  ... [ 06-12-2561 ] [ 07-12-2561 ]
6. ประมวลภาพการแข่งขัน กีฬาเปตอง
  >> ภาพจาก Facebook โรงเรียน [ 03-12-2561 ] [ 04-12-2561 ]
  ... [ 05-12-2561 ] [ 07-12-2561 ]
7. ประมวลภาพการแข่งขัน กีฬาฟุตซอล
  >> ภาพจาก Facebook โรงเรียน [ 03-12-2561 ] [ 04-12-2561 ]
  ... [ 05-12-2561 ] [ 07-12-2561 ]
8. ประมวลภาพการแข่งขัน กีฬาฟุตบอล
  >> วันที่แข่ง [ 04-12-2561 ]
  >> ภาพจาก Facebook โรงเรียน [ 04-12-2561 ] [ 05-12-2561 ]
  ... [ 07-12-2561 ]

9. ประมวลภาพการแข่งขัน กีฬาลีลาศ

  >> วันที่แข่ง [ 04-12-2561 ]
  >> ภาพจาก Facebook โรงเรียน [ 04-12-2561 ]
10. ประมวลภาพการแข่งขัน กีฬาว่ายน้ำ
  >> วันที่แข่ง [ 04-12-2561 ] [ 05-12-2561 ]
  >> ภาพจาก Facebook โรงเรียน [ 04-12-2561 ] [ 05-12-2561 ]
11. ประมวลภาพการแข่งขัน กีฬาหมากกระดาน
  >> ภาพจาก Facebook โรงเรียน [ 03-12-2561 ] [ 05-12-2561 ]
  ... [ 06-12-2561 ] [ 07-12-2561 ]
12. ประมวลภาพการแข่งขัน กีฬาแฮนด์บอล
  >> ภาพจาก Facebook โรงเรียน [ 03-12-2561 ] [ 04-12-2561 ]
  ... [ 06-12-2561 ]  
   
 
       

 

 

 

 

 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา