top_menu_ramkids
     
homepage
site_map
  kid elementary ep_kid ep_elementary
special
  main_school main_activity community_news guarantee.asp mis contact  
 

ผลงานเด่น

ปฎิทินกิจกรรม
กิจกรรมของโรงเรียน
เด็กเก่ง - ศรีสาธิต
สถิติการศึกษาต่อ
สารสาธิต
กีฬาสาธิตสามัคคี
ตารางสอบปลายภาค

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ประจำปีการศึกษา 2561
   
1.
- รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเสื้อสามารถ โล่รางวัลและเกียรติบัตร
>>ประจำปีการศึกษา 2561 ในพิธีไหว้ครู วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561
2.
>>นักกีฬาคนเก่ง จากกีฬาเทเบิลเทนนิส
- ด.ช.กตัญญู ประสิทธิ์นฤทธิ์ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 โครงการภาคภาษาอังกฤษ
- ด.ญ.ชนาทิป ศรีประทุม นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 โครงการภาคปกติ
3.
>>นักกีฬาคนเก่ง ที่มีทักษะทางด้านการเต้น
- ด.ญ.ปริชญา วอนเผื่อน นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 โครงการภาคภาษาอังกฤษ
- ด.ญ.กุลช์ชญา คงสกุล นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 โครงการภาคภาษาอังกฤษ
4.
>>นักกีฬาคนเก่ง จากกีฬาเทนนิส
- ด.ญ.ธัญญรัศม์ จันทร์ศรีสุรยิวงศ์ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคภาษาอังกฤษ
5.
>>นักกีฬาคนเก่ง จากกีฬาแบดมินตัน เข้าร่วมและได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
... รายการ "CG Badminton Tournament 2018" ณ จ.ระยอง
6.
>>ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา
... ประจำปีการศึกษา 2561ได้แก่
- ทุนการศึกษา รศ.นพคุณ คุณาชีวะ
- ทุนการศึกษาสงเคราะห์ ระดับประถมศึกษา (วัดเทพลีลา)
7.

>>แนะนำพิธีกร พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561
- ด.ญ.กรณิศ ชินะอาคตะกุล นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 โครงการภาคภาษาอังกฤษ
- ด.ช.ธีทัต ธะกอง นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคปกติ

8.
>>นักกีฬาคนเก่ง จากกีฬาลีลาศ
- ด.ญ.ปริชญา วอนเผื่อน นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 โครงการภาคภาษาอังกฤษ
9.
>>นักกีฬาคนเก่ง จากกีฬาแบดมินตัน จากการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน
... ของกรมพละศึกษา ปีการศึกษา 2561 ระกว่างวันที่ 14-27 มิ.ย.2561
10.
>>นักกีฬาคนเก่ง จากกีฬาหมากกระดาน เข้าร่วมและได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
... กีฬาหมากล้อมรายการ "เกษตรศาสตร์ โกะ โอเพ่น 2018"
11.
>>นักกีฬาคนเก่ง จากกีฬาเทนิส เข้าร่วมและได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
... รายการ "LATA HEAD TENNIS 10s" ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561
12.
>>นักเรียนคนเก่ง เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ และได้รับรางวัลจากรายการ
... "Hong Kong International Mathematical Olympiad Heat
... Round 2018"
13.
>>นักกีฬาคนเก่ง จากกีฬาหมากกระดาน เข้าร่วมและได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
... รายการ "แบนด์ครอสเวิร์ดเกม ชิงแชมนานาชาติ คิงส์คัพ ครั้งที่ 33" และ
... รายการ "อีซีซี ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ รังด์ปรีซ์ ชิงแชมป์
... ประเทศไทย ครั้งที่ 31"
14.

>>ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ด้านคณิตศาสตร์
... - ด.ช.ตรรกพล ตันธวัช นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 โครงการภาคภาษาอังกฤษ
... เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ และได้รับรางวัลจากรายการ
... "SIMOC - Singapore International Math Olympiad"

15.

>>ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาคนเก่ง จากกีฬาหมากกระดาน
... ด.ช.เตชินท์ ศรีคุ้ม นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2 โครงการภาคปกติ
... ได้รับรางวัลจากการแข่งขันหมากล้อมรายการ "9 x ก้าว Go Tournament
... 2018"

16.

>>ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาคนเก่ง จากกีฬาเทนนิส
... ด.ช.รวิพล ขวัญจันทร์ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 โครงการภาคปกติ
... ได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการ "MAZDA NextGen Juniors Circuit
... ครั้งที่ 2 และ4 " และ รายการ "สมุทรสาคร จูเนียร์ แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 9"

17.

>>ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาคนเก่ง จากกีฬาเทเบิลเทนนิส
... ด.ช.ณภัทร เพ็ชรสันทัด นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 หลักสูตรภาคปกติ
... ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน รายการ "CENTRAL TABELTENNIS
... CUP 2018"

18.

>>ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาคนเก่ง จากกีฬากรีฑา
...- ด.ช.ขวัญข้าว เพ็ชร์สุทธิ์ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 โครงการภาคปกติ
... ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากรีฑา (มินิมาราธอน) รายการ "RUN FOR
... RUND" ณ ศูนย์การค้าเดอะวอล์ค เกษตร-นวมินทร์

19.

>>ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ด้านคณิตศาสตร์
... - ด.ช.สร้างสรรค์ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคภาษาอังกฤษ
... เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ และได้รับรางวัล
... รายการ "WMI - World Mathematics Invitational" ณ ประเทศเกหลีใต้

20.

>>ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาคนเก่ง จากกีฬายิมนาสติกลีลา
...- ด.ญ.พิมญาดา สินศุภฤกษ์ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2 โครงการภาคภาษาอังกฤษ
... ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬายิมนาสติกลีลา รายการ " 1st Gymnastika
... Gymnastics Competition "

21.

>>ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาคนเก่ง จากกีฬาเปตอง
... - ด.ญ.รุจีพัชร สิริมาลังกรณ์ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 โครงการภาคปกติ
... - ด.ญ.ณัฐรดา ซอรักษ์ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 โครงการภาคปกติ
... ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเปตองรายการ "กีฬานักเรียนชิงถ้วย
... ผู้บังคับบัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่ 47"

22.

>>ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาคนเก่ง จากกีฬาหมากกระดาน ประเภทหมากรุกไทย
...- ด.ช.สนันต์ โอวเจริญกุล นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 โครงการภาคปกติ
... ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย รายการ " Buffer Blitz Board
... Game Monthly Tournament "

23.

>>ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ด้านดนตรี
... - ด.ญ.ณัฐินี พงศ์บุญชู นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2 โครงการภาคภาษาอังกฤษ
... ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันเปียโน รายการ The 5 th MCGP PIANO
... COMPETITION 2018

24.

>>ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาคนเก่ง จากกีฬาหมากกระดาน ประเภทหมากล้อม
...- ด.ช.ธนนท์ ธัญญกสิกล , ด.ญ.ปาณิศรา พรหมเต็ม และ ด.ช.จรูญศักดิ์ สารพิมพา
... ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาหมากล้อม รายการ กีฬาระหว่างโรงเรียน
... ประจำปีการศึกษา 2561

25.

>>ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาคนเก่ง จากกีฬา Ice Skating
...- ด.ญ.รุ่งไพลิน อิทธิศิริเวทย์ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 โครงการภาคภาษาอังกฤษ
... ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน รายการ Skate Asia 2018

26.

>>ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาคนเก่ง จากกีฬายิมนาสติกลีลา
...- ด.ญ.สิรภัทร อังศุโภไคย นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 โครงการภาคปกติ
... ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬายิมนาสติกลีลา รายการ " 1st Gymnastika
... Gymnastics Competition "

27.

>>ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาคนเก่ง จากหมากกระดาน ประเภทหมากรุงสากล
...- ด.ช.ปริดิยาธรณ์ กุลชโยดม นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 โครงการภาคปกติ
... ได้รับรางวัลจากการแข่งขันหมากรุกสากลเยาวชนชิงชนะเลิศประเภททีม
... แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1ประจำปี 2561

28.

>>ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ด้านเทคโนโลยี
...- ด.ช.ศิวัสว์ แก่นแก้ว นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 โครงการภาคปกติ
...- ด.ช.ไวกูณฐ์นาถ จริยสุธรรมกุล นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 โครงการภาคปกติ
... ได้รับรางวัลจากการแข่งขันหุ่นยนต์ รายการ Innovative Robot Challenge
... by Chaiyaphum Provincial Administrative Oganization ครั้ที่ 1

29.

>>ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาคนเก่ง จากกีฬาฟุตซอล
... ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน รายการ "SPANN FRIENDLY CUP "
... รุ่นอายุไม่เกิน 7 - 8 ขวบ

30.

>>ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาคนเก่ง จากกีฬาลีลาศ
...- ด.ญ.ปริชญา วอนเผื่อน นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 โครงการภาคภาษาอังกฤษ
... ได้รับรางวัลจากการแข่งขันลีลาศ รายการ "Royal Siam Cup 2018
... International Dance Competition"

31.

>>ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ด้านภาษาไทย
...- ด.ญ.จิณห์นิภา ธีรสกุลชล นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 โครงการภาคปกติ
... ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15

32.

>>ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ด้านกิจกรรม
...- ด.ช.ภูวณัฏฐ์ ปัจฉิมพิหงค์ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการภาคปกติ
... ได้รับรางวัล POPULA VOTE งานประกวดนิทรรศการ DINOLAND
... จัดโดย Clay Works Academy สาขา Fashion Island

33.

>>ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาคนเก่ง จากกีฬาเทเบิลเทนนิส
...- ด.ช.ณภัทร เพ็ชรสันทัด นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 โครงการภาคปกติ
... ได้รับรางวัลชนะเลิศเยาวชนชาย อายุไม่เกิน 8 ปี จากรายการ Mega Spin Cup
... 2018 , Set All Thailand Table Tennis Championship Yala City
... 2018 และ ธรรมศาสตร์ Open

34.

>>ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาคนเก่ง จากกีฬาเทนนิส
...- ด.ญ.ชนาทิป ศรีประทุม นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 โครงการภาคปกติ
... ได้รับรางวัลรองเลิศ อันดับ 2 จากการแข่งขันรายการ "Mega Spin Cup 2018"

35.

>>ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ด้านศิลปะ
...- ด.ช.นรภัทร แสนรุ่งเรือง นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2 โครงการภาคภาษาอังกฤษ
... ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพและระบายสีในงานเพลินศิลป์ อวอร์ด
... ครั้งที่ 18 ในหัวข้อ "วาดภาพการ์ตูนที่ชอบ"

36.

>>ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ด้านคณิตศาสตร์
...- ด.ช.สร้างสรรค์ ประสิทธิ์นฤทธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โครงการภาคภาษาอังกฤษ
...- ด.ช.พรฤทธิ์ แซ่เจียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โครงการภาคภาษาอังกฤษ
...- ด.ช.กตัญญู ประสิทธิ์นฤทธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โครงการภาคภาษาอังกฤษ
... ได้รับรางวัล จากการแข่งขันรายการ "Hong Kong International
... Mathematical Olympiad Final Round 2018"

37.

>>ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาคนเก่ง จากกีฬาหมากกระดาน ประเภทหมากล้อม
...ด.ช.ปัณณทัต วงศ์บางโพ, ด.ช.ธาวิน สิงหถนัดกิจ , ด.ช.วชิรวิทย์ สามงามทอง ,
...ด.ช.ณภัทร์ ศิวิไล , ด.ช.วงศ์วริศ ทิพย์เจริญ และ ด.ช.ธนนท์ ธัญญกสิกล
...ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาหมากล้อม รายการ MAMA CUP GO
...NITERNATIONAL CHAMPIONSHIP 2018

38.

>>ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ด้านคณิตศาสตร์
...- ด.ช.ตรรกพล ตันธวัช นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โครงการภาคภาษาอังกฤษ
...ได้รับรางวัล จากการแข่งขันรายการ "Hong Kong International
...Mathematical Olympiad Final Round 2018" และ "International
...Junior Math 2018"

39.

>>ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาคนเก่ง จากกีฬาว่ายน้ำ
.. .ด.ช.พรหมินทร์ นิธิญาณโรจน์ , ด.ญ.ปาณิสรา หล้าพรหม ,
... ด.ช.พีระวิชญ์ ศรีมาปัน , ด.ญ.อัยย์กานต์ จตุรภัทรวงศ์
... ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ รายการ สาธิต บางนา แชมป์เปี้ยนชิฟ
....ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

40.

>>ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ด้านคณิตศาสตร์
...- ด.ช.สร้างสรรค์ ประสิทธิ์นฤทธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โครงการภาคภาษาอังกฤษ
...- ด.ช.พรฤทธิ์ แซ่เจียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โครงการภาคภาษาอังกฤษ
...- ด.ช.ตรรกพล ตันธวัช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โครงการภาคภาษาอังกฤษ
... ได้รับรางวัล จากการแข่งขันรายการ "Australian Mathematical
... Competition 2018"

41.

>>ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาคนเก่ง จากกีฬาหมากกระดาน
...- ด.ช.วงศ์วริศ ยุเรศรัตนานนท์ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 โครงการภาคปกติ
...- ด.ช.พรฤทธิ์ แซ่เจียง นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 โครงการภาคภาษาอังกฤษ
...- ด.ญ.พิชญ์พัชชา ตรีเนตร นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 โครงการภาคปกติ
... ได้รับรางวัลจากการแข่งขันครอสเวิร์ดและเอแม็ท รายการ อีซีซี ครอสเวิร์ดเกม
... เยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 30

42.

>>ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ด้านคณิตศาสตร์
...- ด.ช.พรฤทธิ์ แซ่เจียง นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 โครงการภาคภาษาอังกฤษ
... ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันรายการ "American Mathematical
... Olympiad (AMO 2018)"

43.

>>ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ด้านคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
... ด.ช.พรฤทธิ์ แซ่เจียง , ด.ช.วงศ์วริศ ยุเรศรัตนานนท์ , ด.ช.ปฐวี ทับทิม ,
... ด.ช.เมธากรณ์ กอรี , ด.ญ.กชนิภา เกษเสถียร , ด.ช.ลุค นนทพัทธ์ ไลนัม ,
... ด.ญ.นาราร์ แตรตุลาการ เอสโปซิโต และ ด.ญ.ณกัญดา กุลสงค์
... ได้รับรางวัลจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด
... เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2560

44.

>>ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง
...- ด.ญ.ปวริศา ทรงไพบูลย์ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 โครงการภาคภาษาอังกฤษ
...- ด.ช.วงศ์วริศ ยุเรศรัตนานนท์ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 โครงการภาคปกติ
... ได้รับเลือกเป็น "เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่
... ประเทศชาติ ประจำปี 2562"

45.

>>ขอแสดงความชื่นชมกับนักเรียนคนเก่ง
...- ด.ญ.ปริชญา วอนเผื่อน นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 โครงการภาคภาษาอังกฤษ
...- ด.ช.ศิวกร จิตตะกาญจน์ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 โครงการภาคภาษาอังกฤษ
... ได้ได้มีโอกาสเข้าร่วมอวยพร พณฯท่าน พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และ
... พลอากาศเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ณ บ้านพักสี่เสาเทเวศน์

46.

>>ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ด้านคณิตศาสตร์
....- ด.ช.มนพล ตั้งทางธรรม นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2 โครงการภาคปกติ
... ได้รางวัลเหรียญทองแดง ระดับประเทศ วิชาคณิตศาสตร์ จากการเข้าร่วมโครงการ
... ปนะเมินและพัฒนาความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561

     


 

 

 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา