top_menu_ramkids
     
homepage
site_map
  kid elementary ep_kid ep_elementary
special
  main_school main_activity community_news guarantee.asp mis contact  
 

ผลงานเด่น

ปฎิทินกิจกรรม
กิจกรรมของโรงเรียน
เด็กเก่ง - ศรีสาธิต
สถิติการศึกษาต่อ
สารสาธิต
กีฬาสาธิตสามัคคี
ตารางสอบปลายภาค

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ภาคเรียนที่ ....... ปีการศึกษา 2562

หลักสูตรภาคปกติ และ โครงการศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ
 
   
..... 1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
[ ตารางสอบ ]
..... 2 . ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
[ ตารางสอบ ]
..... 3 . ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
[ ตารางสอบ ]
..... 4 . ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
[ ตารางสอบ ]
..... 5 . ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
[ ตารางสอบ ]
..... 6 . ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
[ ตารางสอบ ]
ข้อมูล ณ วันที่ ..............
   
 
หลักสูตรโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
 
   
..... 1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
[ ตารางสอบ ]
..... 2 . ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
[ ตารางสอบ ]
..... 3 . ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
[ ตารางสอบ ]
..... 4 . ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
[ ตารางสอบ ]
..... 5 . ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
[ ตารางสอบ ]
..... 6 . ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
[ ตารางสอบ ]
ข้อมูล ณ วันที่ ..............
   
 
     

 

 

 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา