สถิติการสอบเข้าเรียนของนักเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิยาลัยรามคำแหง ( ฝ่ายประถม )
ปีการศึกษา 2558

สรุปจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ที่ไปศึกษาต่อในโรงเรียนต่างๆ

ลำดับ
ชื่อโรงเรียน
จำนวน (คน)
ร้อยละ

1

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

45

34.62

2

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

20

15.38

3

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

13

10.00

4

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

11

8.46

5

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ภาคภาษาอังกฤษ)

6

4.61

6

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ภาคภาษาอังกฤษ)

6

4.61

7

นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

3

2.31

8

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2

2

1.54

9

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน (ภาคภาษาอังกฤษ)

2

1.54

10

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

2

1.54

11

อัสสัมชัญ ศรีราชา (ภาคภาษาอังกฤษ)

2

1.54

12

Traill  International  School

2

1.54

13

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

1

0.77

14

สามเสนวิทยาลัย

1

0.77

15

สามเสนวิทยาลัย (ภาคภาษาอังกฤษ)

1

0.77

16

Ramkhamhaeng  Advent  International  School (RAIS)

1

0.77

17

อัสสัมชัญ ศรีราชา จ.ชลบุรี

1

0.77

18

วิทยาลัยนาฏศิลป์ ศาลายา จ.นครปฐม

1

0.77

19

พระหฤทัยคอนแวนต์

1

0.77

20

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1

0.77

21

มัธยมบ้านบางกะปิ

1

0.77

22

สวนกุหลาบวิทยาลัย

1

0.77

23

Corona Highschool  ประเทศสหรัฐอเมริกา

1

0.77

24

รอผลสอบ

5

3.84

รวม
130
100.00

 

ขอบคุณข้อมูลจาก งานแนะแนว
 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา