top_menu_ramkids
     
homepage
site_map
  kid elementary ep_kid ep_elementary
special
  main_school main_activity community_news guarantee.asp mis contact  
 

ผลงานเด่น

ปฎิทินกิจกรรม
กิจกรรมของโรงเรียน
เด็กเก่ง - ศรีสาธิต
สถิติการศึกษาต่อ
สารสาธิต
กีฬาสาธิตสามัคคี
ตารางสอบปลายภาค

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ประจำปีการศึกษา 2559 (มีจำนวน 71 รายการ)
   
1.
ด.ญ.ธนภรณ์ ธนพัฒนาลักษณ์ นักเรียนชั้น ป. 6/1 หลักสูตรภาคปกติ
ตัวแทนนักกีฬาลีลาศเขต 10 (กรุงเทพมหานคร)
2.
ด.ช.ปัณณ์ สืบสุข นักเรียนชั้น ป. 2/2 EP โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
รางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันกอล์ฟ รายการCGA & U.S. Kids Golf
Par 3 Challenge 2016 ครั้งที่ 3
3.
ด.ญ.ธณัฏฐา ศรีวรัฏฐา นักเรียนชั้น ป.1/1 หลักสูตรภาคปกติ
รางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันเทควันโดรายการ
LION SSS TAEKWONDO POOMSAE CHAMPIONSHIP 2016
4.
ด.ช.ปกรณ์ วงษ์เพ็ญ นักเรียนชั้น ป. 3/2 โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ Class E Boy จากการแข่งขันกอล์ฟรายการ
TGA-Singha Junior Golf Ranking 2016-2017 และ
ได้คัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย เข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟรายการ
IMG Jynior World Golf Championship 2016
5.
ด.ช.มณฑ์ปราชญ์ ตันวรรณรักษ์ (เบอร์ดี้) ชั้น ป.5/2 EP
นักเรียนชั้นประถมศึกษา หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
นักเรียนคนเก่งด้านกีฬากอล์ฟ ผลงานปี 2559
6.
ด.ญ.ณฐชนก ตันวรรณรักษ์ (น้องไดรฟ) ชั้น ป.6/1 EP
นักเรียนชั้นประถมศึกษา หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
นักเรียนคนเก่งด้านกีฬากอล์ฟ ผลงานปี 2559
7.
ด.ญ.วรญา วิสิฐศักดา นักเรียนชั้น ป. 2/2 โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
รางวัลชนะเลิศ Class E Girl การแข่งขันกอล์ฟ รายการ ISF Junior Golf
Championship 2016
8.
- ด.ญ.ณฐชนก ตันวรรณรักษ์ (น้องไดรฟ) ชั้น ป.6/1 EP
- ด.ช.มณฑ์ปราชญ์ ตันวรรณรักษ์ (เบอร์ดี้) ชั้น ป.5/2 EP
นักเรียนชั้นประถมศึกษา หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
นักเรียนคนเก่งด้านกีฬากอล์ฟ ผลงานปี 2559
9.
ด.ช.ณชพล ณัฐประเสริฐ นักเรียนชั้น ป. 5/1 โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
รางวัลชนะเลิศ เยาวชนชายเดี่ยว อายุไม่เกิน 10 ปี จากการแข่งเทนนิสเยาวชน
จำเริญคัพ-ลอนเทนนิสพัฒนาดาวรุ่ง ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2
10.
ด.ญ.อันติกา ศรีทิพย์ ชั้น ป.6/3 หลักสูตรภาคปกติ
>> รางวัลระดับเหรียญทองแดง จากการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
ประจำปี พ.ศ.2559 (ระดับประเทศ) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
11.
ด.ญ.อัญรินทร์ วงศ์อารยนนท์ นักเรียนชั้น ป.5/2 โครงการหลักสูตร
ภาคภาษาอังกฤษ
>> ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง และ 2 เหรียญเงิน จากการแข่ง
Ice Skate (ไอซ์สเก็ตติ้ง) รายการ Chiang Mai Ice Skating Series 2016
รุ่นอายุ 10-13 ปี
12.
ด.ญ.ธมกร เปียเนตร์ (น้องมิวสิค) นักเรียนชั้น อ.3/2 หลักสูตรภาคปกติ
>> ได้รางวัล รองชนะเลิศอัน1 จากการเข้าประกวด ในรายการ Kidzaaa
ทางช่อง 3
13.
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับโล่รางวัล และเกียรติบัตร ในพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559
วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาคารพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
14.
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา รศ.นพคุณ คุณาชีวะ ประจำปีการศึกษา
2559 ในพิธีไหว้ครู วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559
ณ ห้องประชุมอาคารพ่อขุนรามคำแหงฯ
15.

ด.ญ.รุ่งไพลิน อิทธิศิริเวทย์ นักเรียนชั้น ป. 3/2 โครงการหลักสูตร
ภาคภาษาอังกฤษ
>> 3 เหรียญทอง และ 1 เหรียญทองแดง จากการแข่ง
Ice Skate (ไอซ์สเก็ตติ้ง) รายการ Chiang Mai Ice Skating Series 2016

16.
ด.ช.เจษฎา สุภกุลกิตติวัฒน นักเรียนชั้น ป.3/1 หลักสูตรภาคปกติ
>> ได้รับเหรียญรางวัล และถ้วยรางวัลชนะเลิศรองอันดับ 1 จากการแข่งขันว่ายน้ำ
รายการภูติอนันต์แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 17 โดยกรมสวัสดิการท่าเรือ
17.
- ด.ญ.รุจีพัชร สิริมาลังกรณ์ นักเรียนชั้น ป.3/2 หลักสูตรภาคปกติ
- ด.ญ.ณญาดา ชมภู นักเรียนชั้น ป.4/2 หลักสูตรภาคปกติ
- ด.ช.พชร จั่นอี๊ด นักเรียนชั้น ป.6/2 หลักสูตรภาคปกติ
>> ได้รับเหรียญรางวัล จากการแข่งขันว่ายน้ำรายการ ADIYA OPEN
CHAMPIONSHIP 2016
18.
ด.ญ.ปภารวี ดิเรกวัฒนะ นักเรียนชั้น ป.6/1 โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
>> ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 จากการแข่งขันครอสเวิร์ดรายการ
Astar Scrabble Challenge International 2016 (ASCI)
ณ ประเทศมาเลเซีย
19.
- ด.ช.วงศ์วริศ ยุเรศรัตนานนท์ นักเรียนชั้น ป.4/2 หลักสูตรภาคปกติ
- ด.ช.กิตติธัช จันชุ่ม นักเรียนชั้น ป.4/2 หลักสูตรภาคปกติ
- ด.ญ.ลฎาภา ศิวเตชานนท์ นักเรียนชั้น ป.5/1 โครงการหลักสูตร
ภาคภาษาอังกฤษ
- ด.ญ.อัยยา สุขโข นักเรียนชั้น ป.6/2 โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
>> เข้าร่วมการแข่งขันครอสเวิร์ดรายการ มหกรรมการแข่งขันเกมส์กีฬา
เพื่อการศึกษา แบรนด์ครอสเวิร์ดเกมชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ
ครั้งที่ 31 ประจำปี 2559 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต นนทบุรี
20.
- ด.ช.ปัณณทัต กิตติสาร นักเรียนชั้น ป.5/2 โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
- ด.ช.วงศ์ไกรวิชชญ์ ชื่นชมภู นักเรียนชั้น ป.5/2 โครงการหลักสูตร
ภาคภาษาอังกฤษ
- ด.ช.ภีมพัฒน์ เซียวศิริกุล นักเรียนชั้น ป.5/1 โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
>> เข้าร่วมจากการแข่งขัน Ice Hockey รายการฮอกกี้น้ำแข็งเยาวชนชิงแชมป์
ประเทศไทย (Thailand Junior Ice Hockey League 2015) และ
การแข่งขัน Ice Hockey รายการ Bangkok Fly Ice Hockey 2016
21.
รายชื่อคณะกรรมการนักเรียน และฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดพิธีติดปลอกแขน
ให้แก่คณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
22.
- ด.ญ.ณิชา ศรีหาบุตร นักเรียนชั้น ป.6/2 หลักสูตรภาคปกติ
- ด.ญ.พาทินธิดา วัฒนโกสิน นักเรียนชั้น ป.6/2 หลักสูตรภาคปกติ
- ด.ญ.อรปรียา มะลิทอง นักเรียนชั้น ป.6/2 หลักสูตรภาคปกติ
>> เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภท
ทีมหญิง รุ่นอายุ 12 ปี ในการแข่งขันกีฬานักเรียน ชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
ครั้งที่ 45 ระหว่างวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2559
23.
- ด.ช.ปกรณ์ วงษ์เพ็ญ นักเรียนชั้น ป.3/2 โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
>> ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกอล์ฟ รุ่น Boy 7-8 จากรายการ
FCG International JR Golf Championship และ
>> ได้รับรางวัลที่ 5 การแข่งขันกอล์ฟ รุ่น Boy 7-8 จากรายการ
IMG Acadamy Junior World Golf Championships
ณ เมืองซานดิเอโก (San Diego) ประเทศสหรัฐอเมริกา
24.
- ด.ช.จรูญศักดิ์ สารพิมพา นักเรียนชั้น ป.2/2 หลักสูตรภาคปกติ
- ด.ญ.ปาณิศรา พรหมเต็ม นักเรียนชั้น ป.2/3 หลักสูตรภาคปกติ
>> ได้รับรางวัล จากการแข่งขันหมากล้อม ประเภทบุคคล High Kyu
ประถมศึกษาตอนต้น รายการ Standard Rating & Friendship Game
ครั้งที่ 1/2559
25.
- ด.ช.ธรรมชาติ ตู้ทอง นักเรียนชั้น ป.4/2 หลักสูตรภาคปกติ
>> ได้รับรางวัลที่ 2 (รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี) จากการแข่งขันหมากรุกสากล
รายการ Thailand Chess Association with The Street Ratchada
26.
ตัวแทนนักกีฬา แบดมินตัน ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน
ของกรมพลศึกษา
>>ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี และ
>>ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภททีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี
27.
ตัวแทนนักกีฬาฟุตบอล เข้าร่วมการแข่งขันจุฬาฯ คัพ ครั้งที่ 8
ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม) รุ่นอายุ 8 ปี
28.
- ด.ช.ธัญญ์พิสิษฐ์ กองทอง นักเรียนชั้น ป.3/2 หลักสูตรภาคปกติ
- ด.ญ.ธัญญ์พิชฌา กองทอง นักเรียนชั้น ป.5/2 หลักสูตรภาคปกติ
>> ตัวแทนนักกีฬากอล์ฟ ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟ
...... รายการ BGC-ISF Junior Championship 2016 และ
...... รายการ SANVO-ISF Junior Championship 2016
29.
- ด.ช.ณชพล ณัฐประเสริฐ นักเรียนชั้น ป.5/1 โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
>> ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ ชายเดี่ยว รุ่นอายุ 10 ปี การแข่งขันเทนนิส
รายการ เทนนิสเยาวชน พีทีที จูเนียร์ แชมป์เปี้ยนชิพ ภาคเหนือ 2016
30.
- ด.ช.ธนกร จริยาอุดม นักเรียนชั้น ป.3/2 โครงการศูนย์การศึกษาเด็กพิเศษ
- ด.ช.ณธีร์ เรืองศิริกุลชัย นักเรียนชั้น ป.6/2 โครงการศูนย์การศึกษาเด็กพิเศษ
>> ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำรายการ สเปเชียล โอลิมปิคไทย
ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 จัดโดย ชมรมเด็กพิเศษหัวหมาก
31.
- ด.ช.ทีปกร เครือสาร นักเรียนชั้น ป.5/2 หลักสูตรภาคปกติ
>> ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง จากการแข่งขันกีฬา เทควันโด
รายการ The 5th Seongnam Open International Children
Taekwon do Championships ณ ประเทศเกาหลี
32.
- ด.ญ.รุ่งไพลิน อิทธิศิริเวทย์ นักเรียนชั้น ป.3/2 โครงการหลักสูตร
ภาคภาษาอังกฤษ
>> ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Ice Skate รายการ Skate Asia 2016
ณ ประเทศมาเลเซีย
33.
- ด.ช.กันตพงศ์ เพชรเลิศอนันต์ นักเรียนชั้น ป.6 หลักสูตรภาคปกติ
>> ได้รับรางวัลรางรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
จากการแข่งขันกีฬาเทนนิสสุพรรณบุรี จูเนียร์ แชมป์เปี้ยนชิพ ชิงถ้วย ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา
34.
- ด.ช.ธนกฤต ศรีวิจิตร นักเรียนชั้น ป.3 หลักสูตรภาคปกติ
>> ได้รับรางวัล นักกีฬายอดเยี่ยม รุ่นอายุ 9 ปี อันดับ 2 จากการแข่งขันว่ายน้ำ
รายการ Mom & Me Family Game
35.
- ด.ญ.เบญญา ตั้งสง่า นักเรียนชั้น ป.3/1 โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
>> ได้รับรางวัลรางเหรียญทอง จากการแข่งขัน Ice Skate จากรายการ
Skate Asia 2016 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และ BANGKOK
FIGURE SKATING CLASSIC 2016 ณ The Rink Ice Arena
36.
- ด.ช.ชาญชวิน หมัดนุรักษ์ นักเรียนชั้น ป.6/1 หลักสูตรภาคปกติ
>> บันทึกเทปวีดิทัศน์รายการ KID D พบ CEO ช่อง TNN24
(6 กันยายน 2559) ในฐานะที่เป็นตัวแทนเยาวชนที่มีความสามารถโดดเด่น
ในโรงเรียน
37.
- ด.ญ.ธรินธร นรเดชานนท์ นักเรียนชั้น ป.5/2 หลักสูตรภาคปกติ
>>ตัวแทนโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันอ่านฟังเสียง ครั้งที่ 45
ประจำปี 2559 จากโครงการ ธนชาติ ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย
ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
38.
- ด.ญ.ณฐชนก ตันวรรณรักษ์ นักเรียนชั้น ป.6/1 หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
>> ตัวแทนนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟ
39.
- ด.ช.มณฑ์ปราชญ์ ตันวรรณรักษ์ นักเรียนชั้น ป.5/2 หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
>> เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟ
40.
- ด.ญ.อัญรินทร์ วงศ์อารยนนท์ นักเรียนชั้น ป.5/2 หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
>>เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Ice Skate สากลระดับเอเชีย
... "Skate Asia 2016"
41.
- ตัวแทนนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลสาธิตจุฬาชาเล้นจ์ 2016
>> ณ สนามศุภชลาศัย สนามจินดารักษ์ เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559
42.
- ด.ญ.ธัญฤทัย ศรีสวาท นักเรียนชั้น ป.5/3 หลักสูตรภาคปกติ
>> จากสังกัด KIM-Swimming Team ได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ
รายการ "สาธิตบางนา แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1" ประจำปี 2559
43.
- ด.ช.นรภัทร กระเป๋าทอง นักเรียนชั้น ป.3/2 หลักสูตรภาคปกติ
>> ได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ รายการ "สาธิตบางนา แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1"
ประจำปี 2559
44.
- ด.ญ.ศุภากร จันฤาไชย นักเรียนชั้น ป.4/1 หลักสูตรภาคปกติ
>> ได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ รายการ "สาธิตบางนา แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1"
ประจำปี 2559
45.
- ด.ญ.ฐิติมา สุโขดมโชติ นักเรียนชั้น ป.6/2 หลักสูตรภาคปกติ
>> ได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ รายการ "สาธิตบางนา แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1"
ประจำปี 2559
46.
ด.ญ.โรช หวัง นักเรียนชั้น ป. 5 โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
>> ทำคะแนนได้สูงสุด และเป็นผู้ชนะการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ
Vocab King จากการเข้าร่วมแข่งขัน ในรายการ Good Morning
(Vocab King) ในรอบ Final Round เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559
47.

- ด.ญ.คณัสวรรณ รักขธรรมวงศ์ ชั้น ป.1/1 หลักสูตรภาคปกติ
>> ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 17
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมกับ
มูลนิธิ ดร.สมวงษ์ และ พญ.เพ็ญนภา

48.
- ด.ช.พรฤทธิ์ แซ่เจียง นักเรียนชั้น ป. 2 โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
>>ได้รับรางวัล เหรียญทอง จากการแข่งขันรายการ MATH-ENG
CONTEST (MEC) ครั้งที่2/2559
>>ได้รับรางวัล เหรียญเงิน จากการแข่งขันรายการ Asian Science
and Mathematics Olympiad-ASMO ครั้งที่ 3/2559
>>ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง จากการแข่งขันรายการ สอบแข่งขันชิงแชมป์
การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 17/2559
49.

- ด.ช.ภีมลภัสสร์ เทียมทองใบ นักเรียนชั้น ป.3 โครงการศูนย์การศึกษา
สำหรับเด็กพิเศษ
>> ได้รับรางวัล อันดับที่ 1 ของกรุงเทพมหานคร (ภาค) ระดับชั้น ป.3
ในการสอบความรู้วิชาสังคมศึกษา ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2559
จัดโดยบริษัท เสริมปัญญา จำกัด

50.
- นักกีฬาตัวแทนโรงเรียน ชนิดกีฬา เทเบิลเทนนิส เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ระหว่างโรงเรียนของกรมพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่
12-29 ตุลาคม 2559 จัดโดยกรมพลศึกษา
51.

- ด.ญ.ขวัญแก้ว ธีรานุตร์ นักเรียนชั้น ป.5 โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
>> สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 3 ของประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ในโครงการทดสอบความรู้ General English Proficiency Test ครั้งที่ 31
ประจำปีการศึกษา 2559 จัดโดย บริษัท เสริมปัญญา จำกัด

52.
- ด.ช.ปภังกร ทรงไพบูลย์ นักเรียนชั้น ป.6 โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
>> สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 1ของกรุงเทพมหานคร (ภาค) ระดับชั้น ป. 6
ในโครงการทดสอบความรู้ General English Proficiency Test ครั้งที่ 31
ประจำปีการศึกษา 2559 จัดโดย บริษัท เสริมปัญญา จำกัด
53.

- ด.ญ.อัยยา สุโข นักเรียนชั้น ป.6 โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
>> สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 1ของกรุงเทพมหานคร (ภาค) ระดับชั้น ป. 6
ในโครงการทดสอบความรู้ General English Proficiency Test ครั้งที่ 31
ประจำปีการศึกษา 2559 จัดโดย บริษัท เสริมปัญญา จำกัด

54.
- ด.ญ.พรหมภรณ์ เวสโกสิทธิ์ นักเรียนชั้น ป.4 โครงการหลักสูตรภาค
ภาษาอังกฤษ
>> สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 ของกรุงเทพมหานคร (ภาค) ระดับชั้น ป.4
ในโครงการทดสอบความรู้ General English Proficiency Test ครั้งที่ 31
ประจำปีการศึกษา 2559 จัดโดย บริษัท เสริมปัญญา จำกัด
55.

- ด.ช.อริยธัช สินไพบูลย์ผล นักเรียนชั้น ป.3 โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
>> สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 ของกรุงเทพมหานคร (ภาค) ระดับชั้น ป.3
ในโครงการทดสอบความรู้ General English Proficiency Test ครั้งที่ 31
ประจำปีการศึกษา 2559 จัดโดย บริษัท เสริมปัญญา จำกัด

56.
- ด.ช.ปัณณทัต กิตติสาร นักเรียนชั้น ป.5 โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
>>ได้รับรางวัล The winner Youth 10 Division 1จาการแข่งขันไอซ์ ฮ๊อกกี้
Chiangmai Ice Hockey Challenge Cup 2016 ครั้งที่ 3
57.

- ด.ญ.อินท์นรี มิ่งขวัญ นักเรียนชั้น ป.5 หลักสูตรภาคปกติ
>> สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 ของกรุงเทพมหานคร (ภาค) ระดับชั้น ป.5
ในการทดสอบความรู้วิชาภาษาไทย ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2559
จัดโดย บริษัท เสริมปัญญา จำกัด

58.
- ด.ญ.พัชรกันต์ เพชรสิงโต นักเรียนชั้น ป.2 หลักสูตรภาคปกติ
>>ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีม รุ่น Friendship Game
ประถมต้น ในการแข่งขันหมากล้อม Standard Rating & Friendship Game
ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์
59.

- ด.ญ.นันท์นภัส เลิศสามารถ นักเรียนชั้น ป.6 โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
>> ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน อีซีซี ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท
คำคม และซูโดกุ กรังด์ปรีซ์ ชิงแชมป์ ประเทศไทย 2016
>> ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เข้าร่วมการแข่งขันแม็กซ์พลอยส์
ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ กรังด์ปรีซ์ ชิงแชมป์ ประเทศไทย 2016
>> ได้รับรางวัล รางวัลชนะเลิศ เข้าร่วมการแข่งขันครอสเวิร์สเกมรุ่นประถมศึกษา
มูลนิธิคณะเซนค์คาเบรียล อินวิเทชั่น

60.
- ด.ญ.ปภารวี ดิเรกวัฒนะ นักเรียนชั้น ป.6 โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
>>ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Crossword ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภท ครอสเวิร์ดเกม เกมกีฬาต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น รายการ อีซีซี พัซเซิลไทยแลนด์
โอเพ่น ครั้งที่ 8 และ คำคม ชิงแชมป ์ประเทศไทย ครั้งที่ 10
>>ได้รับรางวัลอันดับที่ 3 ประเภทกีฬา ครอสเวิร์ดเกม เกมต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ
รุ่นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5-ป.6) การแข่งขัน สตั๊ตดี้ พลัส ครอสเวิร์ดเกม
เยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 28
61.

- ด.ช.วงศ์วริศ ยุเรศรัตนานนท์ นักเรียนชั้น ป.4 หลักสูตรภาคปกติ
>> ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ประเภทกีฬา ครอสเวิร์ดเกม เกมต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ
รุ่นประถมศึกษาตอนต้น (ป.3 – ป.4) การแข่งขัน สตั๊ตดี้ พลัส ครอสเวิร์ดเกม
เยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 28

62.
- ด.ช.ณภัทร เพ็ชรสันทัด นักเรียนชั้น ป.1 หลักสูตรภาคปกติ
>>ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันเทเบิลเทนนิส มิตรภาพ ครั้งที่ 20
ปิงปองเฮ้าส์คัพ” รุ่นเยาวชน อายุไม่เกิน 8 ปี
63.

- ด.ญ.ธนภรณ์ ธนพัฒนาลักษณ์ นักเรียนชั้น ป.6 หลักสูตรภาคปกติ
>>ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันเปตอง ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
ในการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนของกรมพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

64.
- ด.ช.คุณธาวิน สิงหถนัดกิจ นักเรียนชั้น ป.2 โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
>> อันดับที่ 1 ของเขต ในการทำคะแนนPRE-GIFTED & EP’59
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.2 โครงงานทดสอบความสามารถทางวิชาการ
จัดโดย ชมรมบัณฑิตแนะแนวร่วมกับสนามสอบทั่วประเทศ
65.

- ด.ช.วรณ ลิ้มสกุล์ นักเรียนชั้น ป.5 หลักสูตรภาคปกติ
>>ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง การแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
ครั้งที่ 17 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมกับ
มูลนิธิ ดร.สมวงษ์ และ พญ.เพ็ญนภา

66.
- ด.ญ.สุธินี โลเกศกระวี นักเรียนชั้น ป.2 โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
>> ได้รับเลือกให้ผลงานเป็น ตัวแทนประเทศไทย 20 ลงานเข้าร่วมประกวดระดับโลก
จากการเข้าร่วมการประกวดวาดภาพตุ๊กตาผ้าอีเกีย ประจำปี 2559 ในโครงการ
LET’S PLAY เรื่องเล่นๆ ที่เปลี่ยนโลก
67.

- ด.ช.มณฑล ดวงแก้ว นักเรียนชั้น ป.6 หลักสูตรภาคปกติ
(ประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559)
>> ได้รับโล่เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2560

68.
- ด.ญ.โรช หวัง นักเรียนชั้น ป.6 โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
>> ได้รับรางวัลชนะเลิศ รายการ Good Morning Vocab King ครั้งที่ 2
69.

- ด.ช.สร้างสรรค์ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นักเรียนชั้น ป.3 โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
>> ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันคณิตศาสตร์ รายการ World Math Competition 2017 ที่ประเทศฟิลิปปินส์ และรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน
คณิตศาสตร์ 2017 IMWIC INTERNATIONAL ที่ประเทศจีน

70.
- ด.ช.พัฐกรณ์ อมรมหพรรณนักเรียนชั้น ป.5 หลักสูตรภาคปกติ
>> ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับ
ประถมศึกษา รายการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2560
รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนสู่สากล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
71.

- ด.ญ.ธรินธน นรเดชานนท์ นักเรียนชั้น ป.5 หลักสูตรภาคปกติ
>> ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การประกวดบรรเลงดนตรีไทย“ศรทอง”
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ 6 พ.ศ.2559
เครื่องดนตรี ขิมสาย ระดับประถมศึกษา

     


 

 

 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา