Welcome Ram Kids School
     
homepage
site_map
  kid elementary ep_kid ep_elementary
special
  main_school main_activity community_news guarantee.asp mis contact  
 

นักเรียนปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

Curriculum Structure
Number of Students
Teaching System
Media
Evaluation
Fee
Uniform
Teacher
Rules & certify
Activities
Class Schedule

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ชุดนักเรียนประถมศึกษา
 
นักเรียนชาย
 

-  เสื้อคอฮาวายสีเขียวอ่อน ผ่าอกตลอด เจาะรังดุมแขนปล่อย เอวจีบเป็นเกล็ด
ทั้งด้านหน้าและด้านหลังติดกระเป๋าที่หน้าอกด้านซ้าย ปักตราพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ด้วยไหมสีเขียว ปักชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ด้านขวา ด้วยไหมสีเขียว
ขนาดความสูงตัวอักษร ประมาณ 0.7 เซนติเมตร

-  กางเกงขาสั้นลายสก๊อต สีเขียวเอวจีบรูดด้านหลัง และมีกระเป๋ากางเกงด้านขาวมือ 

-  รองเท้าผ้าใบสีดำ ถุงเท้าสีขาว

นักเรียนหญิง
 

- เสื้อคอบัวสีเขียวอ่อน ผ่าอกตลอด เจาะรังดุม แขนปล่อย อวจีบเป็นเกล็ดทั้งด้านหน้า
และ ด้านหลัง ติดกระเป๋าที่หน้าอกด้านซ้ายปักตราพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ด้วยไหมสีเขียว ปักชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ด้านขวาด้วยไหมสีเขียว
ขนาดความสูงตัวอักษรประมาณ 0.7 เซนติเมตร

- กระโปรงทวิสหน้าหลัง ลายสก๊อตสีเขียว ความยาวคลุมเข่า มีกระเป๋ากระโปรง
ด้านขวามือ

- รองเท้าสีดำแบบหุ้มส้น ปลายเท้าหัวมน ชนิดมีสายรัดหลังเท้า ไม่มีลวดลาย
ถุงท้าสั้นสีขาว

   
ชุดพลศึกษา
   
   
  -   เสื้อคอปก แขนสั้น สีชมพู มีตราประจำโรงเรียน ติดที่หน้าอกด้านซ้าย
-   กางเกงขายาว ผ้ายืดสีเขียว
-   รองเท้าผ้าใบสีขาว ถุงเท้าสั้นสีขาว
   
   
ชุดลูกเสือ - เนตรนารี
   
   
ลูกเสือสำรอง ป.3
 

-  หมวกลูกเสือสำรอง
-  เสื้อ - กางเกงชุดนักเรียน เข็มขัด รองเท้าผ้าใบสีดำ ถุงเท้าสีขาว
-  ผ้าผูกคอสีน้ำเงินขลิบสีเหลือง ด้านหลังมีตราปราสาท
-  ว๊อกเกิ้ลหนังสีน้ำตาลรูปหน้าเสือ
-  ติดป้ายชื่อโรงเรียนที่แขนเสื้อด้านขวาห่างจากตะเข็บไหล่ลงมา 1 เซนติเมตร
-   ติดแถบสีสามเหลี่ยมเครื่องหมายประจำหมู่ ที่แขนเสื้อด้านซ้ายห่างจากตะเข็บไหล่
ลงมา 1 เซนติเมตร
-   ติดเครื่องหมายลูกเสือสำรองเป็นผ้าปักรูปหน้าเสือที่หน้าอกซ้าย เหนือชื่อนักเรียน

   
เนตรนารีสำรอง ป.3
 

-   หมวกเนตรนารีสำรอง
-   เสื้อ - กระโปรงชุดนักเรียน รองเท้านักเรียน ถุงเท้าสีขาว
-   ผ้าผูกคอสีน้ำเงินขลิบสีเหลือง ด้านหลังมีตราปราสาท
-   ว๊อกเกิ้ลหนังสีน้ำตาลรูปตราเนตรนารี
-   ติดป้ายชื่อโรงเรียนที่แขนเสื้อด้านขวาห่างจากตะเข็บไหล่ลงมา  1  เซนติเมตร
-   ติดแถบสีสามเหลี่ยมเครื่องหมายประจำหมู่ที่แขนเสื้อด้ายซ้ายห่างจากตะเข็บไหล่
ลงมา 1 เซนติเมตร
-   ติดเครื่องหมายเนตรนารีสำรองเป็นผ้ารูปตราเนตรนารีที่หน้าอกซ้าย เหนือ
ชื่อนักเรียน

   
   
ลูกเสือสามัญ ป.4 - ป. 6
 

-   หมวกลูกเสือสามัญ
-   เสื้อแขนสั้นสีกากี กางเกงขาสั้นสีกากี ถุงเท้าสีกากี รองเท้าผ้าใบสีน้ำตาล
-   ปักชื่อที่ด้านขวาเหนือกระเป๋าเสื้อปักด้วยไหมสีดำพื้นสีขาว
-   ผ้าผูกคอสีเหลือง ด้านหลังมีตราปราสาท
-   ว๊อกเกิ้ลหนังสีน้ำตาล รูปหน้าเสือ
-   ติดป้ายชื่อโรงเรียนที่แขนเสื้อด้านขวาห่างจากตะเข็บไหล่ลงมา  1  เซนติเมตร
-   ติดแถบสีเครื่องหมายประจำหมู่ที่แขนเสื้อด้านซ้ายจากตะเข็บไหล่ลงมา 1 เซนติเมตร
-   ติดเครื่องหมายลูกเสือสามัญทำด้วยผ้าสีกากีรูปโล่มีหน้าเสือและคำว่า ลูกเสือ
ติดกึ่งกลางกระเป๋าเสื้อ ด้านซ้าย
-   เข็มขัดหนังสีน้ำตาล หัวเข็มขัดเป็นโลหะหน้าเสือสีทอง

 
เนตรนารีสามัญ ป.4 - ป. 6
 

-   หมวกเนตรนารีสามัญสีเขียว
-   เสื้อแขนสั้นสีเขียว กระโปรงสีเขียว ถุงเท้าสีขาว รองเท้านักเรียน
-   ปักชื่อที่ด้านขวาเหนือกระเป๋าเสื้อปักด้วยไหมสีดำพื้นสีขาว
-   ผ้าผูกคอสีเหลือง ด้านหลังมีตราปราสาท
-   ว๊อกเกิ้ลหนังสีน้ำตาลรูปตราเนตรนารี
-   ติดป้ายชื่อโรงเรียนที่แขนเสื้อด้านขวา ห่างจากตะเข็บไหล่ลงมา  1  เซนติเมตร
-   ติดเครื่องหมายประจำหมู่เนตรนารีสามัญ เป็นรูปนกชนิดต่าง ๆ ปักบนผ้าสี่เหลี่ยม
พื้นขาวปักด้วยด้ายสีเขียวที่แขนเสื้อด้านซ้ายห่างจากตะเข็บไหล่ลงมา 1 เซนติเมตร
-   ติดเครื่องหมายเนตรนารีสามัญ ทำด้วยผ้าสีกากีรูปโล่ มีเครื่องหมายวชิระและ
มีคำว่า เนตรนารี ปักด้วยด้ายสีแดง ติดกึ่งกลางกระเป๋าเสื้อด้านซ้าย
-   เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดเป็นโลหะเครื่องหมายเนตรนารีสีทอง

   

 

 

 

   

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2023

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา