ทุกวัน
เช้า นมสด

วันจันทร์
-

กลางวัน -
ผลไม้ - ปิดภาคเรียน-
บ่าย -
วันอังคาร
-
กลางวัน -
ผลไม้ - ปิดภาคเรียน-
บ่าย -
วันพุธ
-
กลางวัน -
ผลไม้ - ปิดภาคเรียน-
บ่าย -
วันพฤหัสบดี
-
กลางวัน

-

ผลไม้ - ปิดภาคเรียน-
บ่าย -
วันศุกร์
-
กลางวัน -
ผลไม้ - ปิดภาคเรียน-
บ่าย -

E-Office : ระบบการจัดการข้อมูลและข่าวสารสำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเท่านั้น
กีฬาสาธิตสามัคคี 37

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง
ประกาศ เปิดรับสมัครอาจารย์
การสังจองเครื่องแบบนักเรียนและจำหน่ายหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗
แจ้งเรื่อง กรณีที่นักเรียนไม่มาเข้าร่วมกิจกรรมรับเสด็จฯ ในวันที่ 3 มีนาคม 2557
   
31333 เรียนคุณแม่ต่างประเทศ 19/04/2557
31268 วันเปิดภาคเรียนปีการศึกษาที่ 1/2557 17/04/2557
30049 ขอเบอร์ติดต่อรถตู้รับส่งนักเรียนค่ะ 05/04/2557
29806 ขับรถเร็วบริเวณโรงเรียน 04/04/2557
29607 รถรับส่งนักเรียนค่ะ 02/04/2557


อ่านกระทู้ทั้งหมดอ่านกระทู้ทั้งหมด

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-10

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา