ทุกวัน
เช้า นมสด

วันจันทร์
๒ มี.ค.๒๕๕๘

กลางวัน ***
ผลไม้ ปิดเรียน
บ่าย ***
วันอังคาร
๓ มี.ค.๒๕๕๘

กลางวัน ***
ผลไม้ ปิดเรียน
บ่าย ***
วันพุธ
๔ มี.ค.๒๕๕๘

กลางวัน ***
ผลไม้ ปิดเรียน
บ่าย ***
วันพฤหัสบดี
๕ มี.ค.๒๕๕๘

กลางวัน ***
ผลไม้ ปิดเรียน
บ่าย ***
วันศุกร์
๖ มี.ค.๒๕๕๘
กลางวัน ***
ผลไม้ ปิดเรียน
บ่าย ***
งานประชาสัมพันธ์สาธิตรามประถม อนุบาล
E-Office : ระบบการจัดการข้อมูลและข่าวสารสำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเท่านั้น
กีฬาสาธิตสามัคคี 37
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตมหาวิยาลัยรามคำแหง เป็นกรณีพิเศษ
Newsletter Febuary 2015 for English Program.
โครงการ สิ่งดีๆ รอบรั้วสาธิต
เปิดรับตำแหน่งอาจารย์ 1 ตำแหน่ง
   
37516 สอบถามเรื่องการชื้อเครื่องแบบนักเรียนชุดพละ ป.1 04/03/2558
37515 การเตะฟุตบอลในสนามโรงเรียน 03/03/2558
37514 การแสดงjust say no ออกมาโชว์กันดีกว่า 27/02/2558
37513 ตอบเรื่องอาจารย์อนุบาล 26/02/2558
37506 เครื่องปรับอากาศในห้องเรียน 25/02/2558

สาระน่ารุ็
ประกาศราคากลาง


อ่านกระทู้ทั้งหมดอ่านกระทู้ทั้งหมด

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-10

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา