top_menu_ramkids
     
homepage
site_map
  kid elementary ep_kid ep_elementary
special
  main_school main_activity community_news guarantee.asp mis contact  
 

 

 


 

 
 
     
   
     
   
     
   
     
   
     
     
E-Office : ระบบการจัดการข้อมูลและข่าวสารสำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเท่านั้น
ประกาศราคากลาง
-ประกาศเงื่อนไขการยื่นซองเสนอราคาประกัน
.. อุบัติเหตุนักเรียนประจำปี 2563
- ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์แนะแนว
.. จำนวน 2 อัตรา
 
- สถิติการสอบเข้าเรียนของนักเรียนชั้น ป.6
.. ปีการศึกษา 2561
Facebook Fanpage
........... .....
 

ติดตามกีฬาสาธิตฯ ครั้งที่ 44
ได้ที่ facebook ของโรงเรียน
และ ที่หน้าเว็บไซต์
กีฬาสาธิตสามัคคีฯ ของโรงเรียน

 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา