top_menu_ramkids
     
homepage
site_map
  kid elementary ep_kid ep_elementary
special
  main_school main_activity community_news guarantee.asp mis contact  
 

     
 
ทุกวัน
เช้า ***

วันจันทร์

กลางวัน ***
ผลไม้ ***
บ่าย ***
วันอังคาร
กลางวัน ***
ผลไม้ ***
บ่าย ***
วันพุธ
กลางวัน ***
ผลไม้ ***
บ่าย ***
วันพฤหัสบดี
กลางวัน ***
ผลไม้ ***
บ่าย ***
วันศุกร์
กลางวัน ***
ผลไม้ ***
บ่าย ***
งานประชาสัมพันธ์สาธิตรามประถม อนุบาล
E-Office : ระบบการจัดการข้อมูลและข่าวสารสำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเท่านั้น
ประกาศราคากลาง
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการสร้างสรรค์หุ่นยนต์สำหรับเด็ก สำหรับนักเรียนชั้น ป.5
เรื่องระเบียบโรงเรียนว่าด้วยกฏระเบียบและมารยาทนักเรียน พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๖)
7 ขั้นตอนการล้างมือให้สะอาด ปลอดภัย
   
38410 รถตู้สีดำ จอดรอขณะฝนตก รถอื่นเข้ามารับเด็กไม่ได้ 12/10/2559
38402 ศูนย์เด็กพิเศษเปิดรับสมัครหรือยังคะ 26/09/2559
38400 อาหารกลางวัน 23/09/2559
38390 การรับเด็กเข้าเรียนอนุบาล1 22/09/2559
38388 การรับสมัคร 21/09/2559อ่านกระทู้ทั้งหมดอ่านกระทู้ทั้งหมด

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา