top_menu_ramkids
     
homepage
site_map
  kid elementary ep_kid ep_elementary
special
  main_school main_activity community_news guarantee.asp mis contact  
 

     

 
 
ทุกวัน
เช้า * * *

วันจันทร์

กลางวัน * * *
ผลไม้ ปิดภาคเรียน
บ่าย * * *
วันอังคาร
กลางวัน * * *
ผลไม้ ปิดภาคเรียน
บ่าย * * *
วันพุธ
กลางวัน * * *
ผลไม้ ปิดภาคเรียน
บ่าย * * *
วันพฤหัสบดี
กลางวัน * * *
ผลไม้ ปิดภาคเรียน
บ่าย * * *

วันศุกร์

กลางวัน * * *
ผลไม้ ปิดภาคเรียน
บ่าย * * *
งานประชาสัมพันธ์สาธิตรามประถม อนุบาล
E-Office : ระบบการจัดการข้อมูลและข่าวสารสำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเท่านั้น
ประกาศราคากลาง
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ช่วยโภชนาการ
ประกาศ! เปิดรับสมัครเรียนว่ายน้ำภาคฤดูร้อน 2560
เรื่องการระบาดของไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ A
เรื่องระเบียบโรงเรียนว่าด้วยกฏระเบียบและมารยาทนักเรียน พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๖)
   
38662 รับหนังสือ 14/03/2560
38657 สอบถามการรับสมัคร อนุบาล1 07/03/2560
38656 สอบถามค่ะ 07/03/2560
38652 ขอขอบคุณ 06/03/2560
38634 ตารางวันสอบวิชานอกเวลา final ป2 15/02/2560อ่านกระทู้ทั้งหมดอ่านกระทู้ทั้งหมด

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา