... เดือน ตุลาคม 2561 ...

วันที่
มื้อเช้า
มื้อกลางวัน
มื้อบ่าย
รายการอาหาร
ผลไม้
จ.
1 ต.ค.2561
นมสด
-
-
-
อ.
2 ต.ค.2561
นมสด
-
-
-
พ.
3 ต.ค.2561
นมสด
-
-
-
พฤ.
4 ต.ค.2561
นมสด
-
-
-
ศ.
5 ต.ค.2561
นมสด
-
-
-
           
** หมายเหตุ : รายการอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : หน่วยโภชนาการ