... เดือน .............. 2562 ...

วันที่
มื้อเช้า
มื้อกลางวัน
มื้อบ่าย
รายการอาหาร
ผลไม้
จ.
-
-
-
-
-
อ.
-
-
-
-
-
พ.
-
-
-
-
-
พฤ.
-
-
-
-
-
ศ.
-
-
-
-
-
           
ปิดภาคเรียนที่ 2/2561
** หมายเหตุ : รายการอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : หน่วยโภชนาการ