... รายการอาหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)...

... เดือน ........ 2564 ...

วันที่
มื้อเช้า
มื้อกลางวัน
มื้อบ่าย
รายการอาหาร
ผลไม้
จ.
-
-
-
-
-
อ.
-
-
-
-
-
พ.
-
-
-
-
-
พฤ.
-
-
-
-
-
ศ.
-
-
-
-
-
 
** หมายเหตุ : รายการอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ขอบคุณข้อมูลจาก : หน่วยโภชนาการ