วันอังคารที่ 10 - วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561
โครงการ Swimming Championship ครั้งที่ 6
ณ สระว่ายน้ำ อาคารสระหลวง

อาจารย์มานพ สอนศิริ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ ให้เกียรติเข้าชมการแข่งขันว่ายน้ำ
และมอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬา ในโครงการ Swimming Championship ครั้งที่ 6
โดยการแข่งขันในวันนี้เป็นของนักเรียนระดับชั้น อนุบาล 3 และประถมศึกษาปีที่ 1-3
วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ สระว่ายน้ำ อาคารสระหลวง
อาจารย์ยุวธิดา อักฮาด รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ให้เกียรติมอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬา
ในโครงการ Swimming Championship ครั้งที่ 6
โดยการแข่งขันในวันนี้เป็นของนักเรียนระดับชั้น อนุบาล 3
และประถมศึกษาปีที่ 1-3 วันที่ 10 กรกฎาคม 2561
ณ สระว่ายน้ำ อาคารสระหลวง
อาจารย์สิริมงคล สุวรรณผา รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
ให้เกียรติมอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬา ในโครงการ Swimming Championship ครั้งที่ 6
โดยการแข่งขันในวันนี้เป็นของนักเรียนระดับชั้น อนุบาล 3 และประถมศึกษาปีที่ 1-3
วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ สระว่ายน้ำ อาคารสระหลวง
อาจารย์ยุวธิดา อักฮาด รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ให้เกียรติเข้าร่วมชมการแข่งขันว่ายน้ำ
และมอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬา ในโครงการ
Swimming Championship ครั้งที่ 6
โดยการแข่งขันในวันนี้เป็นของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ณ สระว่ายน้ำ อาคารสระหลวง วันที่ 11 กรกฎาคม 2561
อาจารย์สมชาย อุ่นแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ
ให้เกียรติเข้าร่วมชมการแข่งขันว่ายน้ำ
และมอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬา ในโครงการ
Swimming Championship ครั้งที่ 6
โดยการแข่งขันในวันนี้เป็นของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ณ สระว่ายน้ำ อาคารสระหลวง วันที่ 11 กรกฎาคม 2561
 
ขอบคุณข้อมูลจาก งานโสตทัศนศึกษา และ Facebook Fanpage : งานประชาสัมพันธ์สาธิตรามประถม อนุบาล
 
 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา