โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
ได้จัดโครงการ "ฝากตัวเป็นศิษย์" ในวันแรกของการเปิดภาคการศึกษา
เพื่อให้นักเรียนได้แสดงถึงความเคารพนอบน้อม ต่อคุณครูผู้ที่จะดูแล อบรมสั่งสอน ให้ความรู้แก่นักเรียน
ในพิธีนักเรียนแต่ละคนจะนำพวงมาลัยที่เตรียมไว้ มามอบแด่คุณครูพร้อมทั้งกล่าวคำขอฝากตัวเป็นศิษย์
ทั้งนี้คุณครูจะแนะนำถึงกฎระเบียบและกติกาต่างๆ ในการอยู่ร่วมกัน
วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561

 
ขอบคุณข้อมูลจาก งานโสตทัศนศึกษา และ Fanpage : งานประชาสัมพันธ์สาธิตรามประถม อนุบาล
 
 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา