Welcome Ram Kids School
     
homepage
site_map
  kid elementary ep_kid ep_elementary
special
  main_school main_activity community_news guarantee.asp mis contact  
 

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน

ข้อมูลโรงเรียน
ด้านการบริหาร
ด้านวิชาการ
ด้านอาคารสถานที่
ด้านบุคคล
กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ
 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 

เครื่องแบบนักเรียน
ชุดลูกเสือ - เนตรนารี
1. ลูกเสือสำรอง - เนตรนารีสำรอง ป.3
   
ลูกเสือสำรอง ป.3
 

-  หมวกลูกเสือสำรอง
-  เสื้อ - กางเกงชุดนักเรียน เข็มขัด รองเท้าผ้าใบสีดำ ถุงเท้าสีขาว
-  ผ้าผูกคอสีน้ำเงินขลิบสีเหลือง ด้านหลังมีตราปราสาท
-  ว๊อกเกิ้ลหนังสีน้ำตาลรูปหน้าเสือ
-  ติดป้ายชื่อโรงเรียนที่แขนเสื้อด้านขวาห่างจากตะเข็บไหล่ลงมา 1 เซนติเมตร
-   ติดแถบสีสามเหลี่ยมเครื่องหมายประจำหมู่ ที่แขนเสื้อด้านซ้ายห่างจากตะเข็บไหล่
    ลงมา 1 เซนติเมตร
-   ติดเครื่องหมายลูกเสือสำรองเป็นผ้าปักรูปหน้าเสือที่หน้าอกซ้าย เหนือชื่อนักเรียน

   
เนตรนารีสำรอง ป.3
 

-   หมวกเนตรนารีสำรอง
-   เสื้อ - กระโปรงชุดนักเรียน รองเท้านักเรียน ถุงเท้าสีขาว
-   ผ้าผูกคอสีน้ำเงินขลิบสีเหลือง ด้านหลังมีตราปราสาท
-   ว๊อกเกิ้ลหนังสีน้ำตาลรูปตราเนตรนารี
-   ติดป้ายชื่อโรงเรียนที่แขนเสื้อด้านขวาห่างจากตะเข็บไหล่ลงมา  1  เซนติเมตร
-   ติดแถบสีสามเหลี่ยมเครื่องหมายประจำหมู่ที่แขนเสื้อด้ายซ้ายห่างจากตะเข็บไหล่
ลงมา 1 เซนติเมตร
-   ติดเครื่องหมายเนตรนารีสำรองเป็นผ้ารูปตราเนตรนารีที่หน้าอกซ้าย เหนือ
ชื่อนักเรียน

   
2. ลูกเสือสามัญ - เนตรนารีสามัญ ป.4 - ป. 6
 
ลูกเสือสามัญ ป.4 - ป. 6
 

-   หมวกลูกเสือสามัญ
-   เสื้อแขนสั้นสีกากี กางเกงขาสั้นสีกากี ถุงเท้าสีกากี รองเท้าผ้าใบสีน้ำตาล
-   ปักชื่อที่ด้านขวาเหนือกระเป๋าเสื้อปักด้วยไหมสีดำพื้นสีขาว
-   ผ้าผูกคอสีเหลือง ด้านหลังมีตราปราสาท
-   ว๊อกเกิ้ลโลหะ รูปหน้าเสือ
-   ติดป้ายชื่อโรงเรียนที่แขนเสื้อด้านขวาห่างจากตะเข็บไหล่ลงมา  1  เซนติเมตร
-   ติดแถบสีเครื่องหมายประจำหมู่ที่แขนเสื้อด้านซ้ายจากตะเข็บไหล่ลงมา 1 เซนติเมตร
-   ติดเครื่องหมายลูกเสือสามัญทำด้วยผ้าสีกากีรูปโล่มีหน้าเสือและคำว่า ลูกเสือ
ติดกึ่งกลางกระเป๋าเสื้อ ด้านซ้าย
-   เข็มขัดหนังสีน้ำตาล หัวเข็มขัดเป็นโลหะหน้าเสือสีทอง

   
เนตรนารีสามัญ ป.4 - ป. 6
 

-   หมวกเนตรนารีสามัญสีเขียว
-   เสื้อแขนสั้นสีเขียว กระโปรงสีเขียว ถุงเท้าสีขาว รองเท้านักเรียน
-   ปักชื่อที่ด้านขวาเหนือกระเป๋าเสื้อปักด้วยไหมสีดำพื้นสีขาว
-   ผ้าผูกคอสีเหลือง ด้านหลังมีตราปราสาท
-   ว๊อกเกิ้ลโลหะ รูปตราเนตรนารี
-   ติดป้ายชื่อโรงเรียนที่แขนเสื้อด้านขวา ห่างจากตะเข็บไหล่ลงมา  1  เซนติเมตร
-   ติดเครื่องหมายประจำหมู่เนตรนารีสามัญ เป็นรูปนกชนิดต่าง ๆ ปักบนผ้าสี่เหลี่ยม
พื้นขาวปักด้วยด้ายสีเขียวที่แขนเสื้อด้านซ้ายห่างจากตะเข็บไหล่ลงมา 1 เซนติเมตร
-   ติดเครื่องหมายเนตรนารีสามัญ ทำด้วยผ้าสีกากีรูปโล่ มีเครื่องหมายวชิระและมีคำว่า
เนตรนารี ปักด้วยด้ายสีแดง ติดกึ่งกลางกระเป๋าเสื้อด้านซ้าย
-   เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดเป็นโลหะเครื่องหมายเนตรนารีสีทอง

   

   

 

 

 

   

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2023

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา