นักเรียนปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

โครงสร้างหลักสูตร
ข้อมูลนักเรียนปฐมวัย
การจัดการเรียนการสอน
สื่อประกอบการเรียน
การสอน
การวัดและประเมินผล
อัตราค่าธรรมเนียม
อาจารย์อนุบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฎิทินกิจกรรม
 
กดเพื่อดูตารางเรียน

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)

ประกาศ เปิดรับสมัครอาจารย์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) เปิดรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ โดยมีคุณสมบัติดังนี้

การสังจองเครื่องแบบนักเรียนและจำหน่ายหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗
เรียน ท่านผู้ปกครอง

การยื่นซองเสนอราคาการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) ขอประกาศการยื่นซองเสนอราคาการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน ดังนี้

ประกาศ เปิดรับสมัครอาจารย์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) เปิดรับสมัครอาจารย์ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

แจ้งกำหนดการรับผลการเรียน ป.6
เรียน ผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

แจ้งกำหนดการระหว่างปิดภาคเรียน ระดับปฐมวัย
เรียน ผู้ปกครองนักเรียน ระดับปฐมวัย

แจ้งกำหนดการระหว่างปิดภาคเรียน ระดับประถมศึกษา
เรียน ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

เปิดบ้านคุณธรรม
เรียนผู้ปกครองและนักเรียน

จำหน่ายเสื้อยืดคอกลมที่ระลึกครบรอบ 20 ปีสาธิตรามคำแหง (ฝ่ายประถม)
ด่วน มีจำนวนจำกัด หาซื้อได้ที่ห้องธุรการโรงเรียน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับ...

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นเพื่อรับข้อมูลข่าวสารผ่านมือถือ
เรียนผู้ปกครองและบุคลากรโรงเรียน

เรื่องระเบียบโรงเรียนว่าด้วยกฏระเบียบและมารยาทนักเรียน พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๖)
เรียนผู้ปกครองและนักเรียน

โรคมือเท้าปาก
เกร็ดความรู้

รายชื่อนักเรียนได้รับเสื้อสามารถ โล่ห์รางวัลและเกียรติบัตร
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ในพิธีไหว้ครู วันพฤหัสบดี ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)
ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กชาย เบญญ์ ตั้งสง่า


ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการงานชุมนุมเด็กแห่งภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ ๒๕ ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี ๒๕๕๖

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)

นักเรียนคนเก่ง
โรงเรียนขอแสดงความยินดีกับ
1. เด็กหญิงปฑิตตา ภาณุตระกูล
2. เด็กหญิงรัญชิดา กิติเรืองแสง
อ่านรายละเอียดด้านใน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง
น้องเพชร เด็กชายปณิธาน รัตนสมบัติไพบูลย์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีทีี่ ๔/๑

ป้องกัีน ยับยั้งการแพร่ระบาดโรคมือ เท้า ปาก
โรงเรียนเล็งเห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพของนักเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคมือ เท้า ปาก

7 ขั้นตอนการล้างมือให้สะอาด ปลอดภัย
วิธีการล้างมือให้สะอาดและปลอดภัย

หลานพ่อขุนฯ ปลื้มศิษย์เก่าคนเก่ง
หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ 17) วันที่ 9-15 สิงหาคม 2553
หน้า 12 ได้ลงข่าวน้องพิณนรี ศิษย์เก่าคนเก่งของเรา
พาดหัวข่าวดังนี้
หลานพ่อขุนฯ ปลื้มศิษย์เก่าคนเก่ง 'น้องพิณ'
คว้าเหรียญทองโอลิมปิก

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคนเก่ง
น.ส.พิณนรี เตี่ยมังกรพันธุ์

ข้อปฏิบัติในการรับ-ส่งนักเรียน
ด้วยทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) ขอแจ้งข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ - ส่งนักเรียน

เพลงมาร์ชโรงเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) มีเพลงมาร์ชประจำโรงเรียนแล้ว

 

 

 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-10

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา