top_menu_ramkids
     
homepage
site_map
  kid elementary ep_kid ep_elementary
special
  main_school main_activity community_news guarantee.asp mis contact  
 

นักเรียนปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

โครงสร้างหลักสูตร
ข้อมูลนักเรียนปฐมวัย
การจัดการเรียนการสอน
สื่อการเรียน การสอน
การวัดและประเมินผล
อัตราค่าธรรมเนียม
อาจารย์อนุบาล
เครื่องแบบนักเรียน
กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติ
ปฎิทินกิจกรรม
 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ช่วยโภชนาการ
ข่าวประกาศรับสมัครงาน

ประกาศ! เปิดรับสมัครเรียนว่ายน้ำภาคฤดูร้อน 2560
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)
เปิดโครงการ Summer Swimming 2017 ประจำเดือน เมษายน

เรื่องการระบาดของไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ A
แจ้งการหยุดเรียน ไม่ถือเป็นวันลาป่วย

เรื่องระเบียบโรงเรียนว่าด้วยกฏระเบียบและมารยาทนักเรียน พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๖)
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

ข้อปฏิบัติในการรับ-ส่งนักเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา