อาจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเทศน์มหาชาติ "กัณฑ์มหาราช ทำนองไทยอีสาน"
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องศักดิ์ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

โดยในพิธีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) นำโดยอาจารย์มานพ สอนศิริ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย

 
ขอบคุณข้อมูลจาก งานโสตทัศนศึกษา และ Facebook Fanpage : งานประชาสัมพันธ์สาธิตรามประถม อนุบาล
 
 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา