วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561

กิจกรรมบูรณาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ลวดลายในชีวิต..
เป็นการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนที่ต่อยอดจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "พัฒนาหลักสูตร พัฒนาครู มุ่งสู่การศึกษาไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0"
ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และได้ลงมือปฏิบัติ เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดทักษะต่างๆ
ซึ่งกิจกรรมนี้จะเป็นการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการนำเสอนผลิตภัณฑ์ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์

โดยอาจารย์มานพ สอนศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ คณะผู้บริหารและอาจารย์ ได้เข้าร่วมชมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
 
ครูแอล (อ.ลักขณา แก้วตระกูล) และครูเปา (อ.สถาน การัมย์) ชี้แจงเกี่ยวกับการทำกิจกรรม Products By me

อาจารย์มานพ สอนศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
เข้าชมการจัดกิจกรรมพร้อมด้วยคณะอาจารย์

อาจารย์ยุวธิดา คำปวน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ
อาจารย์สิริมงคล สุวรรณผา รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
สอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของนักเรียน

ภาพบรรยากาศ/ตัวแทนห้องออกมานำเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของห้องที่ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ และ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์
 
ขอบคุณข้อมูลจาก งานโสตทัศนศึกษา และ Facebook Fanpage : งานประชาสัมพันธ์สาธิตรามประถม อนุบาล
 
 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา