พิธีสักการะองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในเช้าวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561
อาจารย์มานพ สอนศิริ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ และตัวแทนนักเรียน
เดินทางไปสักการะองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ ลานพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เนื่องในพิธีวันไหว้ครู รร.สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
 
ขอบคุณข้อมูลจาก งานโสตทัศนศึกษา และ Facebook Fanpage : งานประชาสัมพันธ์สาธิตรามประถม อนุบาล
 
 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา