ใกล้เวลาที่จะเปิดรับสมัครนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๓ "เสลาเกมส์"
ทางหมวดพลานามัย ขอแนะนำอาจารย์ที่ทำหน้าที่ดูแลชนิดกีฬาต่างๆ ทั้ง ๑๒ ชนิดกีฬา
เพื่อที่นักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจในชนิดกีฬานั้นๆ จะได้ติดต่อสอบถามได้อย่างถูกต้อง...
 
ขอบคุณข้อมูลจาก งานโสตทัศนศึกษา และ Facebook Fanpage : งานประชาสัมพันธ์สาธิตรามประถม อนุบาล
 
 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา