วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 ฝ่ายกิจการพิเศษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)
จัดโครงการวันสถาปนาลูกเสือไทย (ทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม)
เพื่อแสดงความเคารพและทบทวนคำปฏิญาณตนต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือไทย
อาจารย์มานพ สอนศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยอาจารย์สมชาย อุ่นแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ
กล่าวรายงานการวัตถุประสงค์การจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม

 
ขอบคุณข้อมูลจาก งานโสตทัศนศึกษา และ Facebook Fanpage : งานประชาสัมพันธ์สาธิตรามประถม อนุบาล
 
 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา