วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561

ภาพบรรยากาศจุดรับสมัครสมาชิก ชมรมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)
โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์มานพ สอนศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
และคุณนฤมล กาญจนดุล (คุณยายที่น่ารัก) ตัวแทนผู้ปกครอง คอยให้คำแนะนำและชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดในการสมัครสมาชิก

สำหรับผู้ปกครองท่านใดที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิก ชมรมฯ ท่านสามารถขอรับและยื่นใบสมัครที่ได้ห้องธุรการ (ในเวลาราชการ)....

 
ขอบคุณข้อมูลจาก งานโสตทัศนศึกษา และ Facebook Fanpage : งานประชาสัมพันธ์สาธิตรามประถม อนุบาล
 
 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา