วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561
รองศาสตราจารย์นพคุณ คุณาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ผู้อำนวยการโรงเรียน
ได้ให้เกียรติเป็นประธานโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561
ที่จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 321 อาคารสุโขทัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ชี้แจงนโยบาย แนะนำเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
กฎ และระเบียบของโรงเรียน รวมถึงตอบคำถามในประเด็นต่างๆ ที่ผู้ปกครองไม่เข้าใจหรือมีความสงสัย
 
ขอบคุณข้อมูลจาก งานโสตทัศนศึกษา และ Facebook Fanpage : งานประชาสัมพันธ์สาธิตรามประถม อนุบาล
 
 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา