เปิดตัวกันแล้วค่ะสำหรับโลโก้ (Logo) ชมรมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)
ก่อนจะมีการจัดตั้งชมรมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) อย่างเป็นทางการ
เรามาดูวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งชมรมฯ และชมภาพบรรยากาศความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองและครู ที่ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน...
 
ขอบคุณข้อมูลจาก งานโสตทัศนศึกษา และ Fanpage : งานประชาสัมพันธ์สาธิตรามประถม อนุบาล
 
 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา