อาจารย์มานพ สอนศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
กล่าวต้อนรับท่านผู้ปกครอง และกล่าวทักทายนักเรียนทุกคน
เนื่องในวันเปิดเทอมวันแรก ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
พร้อมทั้งแนะนำคณะผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561

 
ขอบคุณข้อมูลจาก งานโสตทัศนศึกษา และ Fanpage : งานประชาสัมพันธ์สาธิตรามประถม อนุบาล
 
 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา