#ลิขิตงามตามคำพ่อ ระดับ ป.ต้น
*******************
...เช้านี้ (19/02/2561)
อาจารย์มานพ สอนศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ มอบรางวัลแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น
จากการแข่งขันประกวดคัดลายมือ ในโครงการ "ลิขิตงาม ตามคำพ่อ" จัดโดยหมวดภาษาไทย...

     

#ลิขิตงามตามคำพ่อ ระดับ ป.ปลาย
*******************
...เช้านี้ (20/02/2561)
อาจารย์มานพ สอนศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ มอบรางวัลแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น
จากการแข่งขันประกวดคัดลายมือ ในโครงการ "ลิขิตงาม ตามคำพ่อ" จัดโดยหมวดภาษาไทย

 
ขอบคุณข้อมูลจาก งานโสตทัศนศึกษา และ Facebook : งานประชาสัมพันธ์สาธิตรามประถม อนุบาล
 
 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา