#คว้าแชมป์การตอบปัญหาภาษาอังกฤษ English Online ครั้งที่ 3
ได้รางวัลชนะเลิศระดับประเทศและถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี
...นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)
คว้าแชมป์การตอบปัญหาภาษาอังกฤษ English Online ครั้งที่ 3 ได้แก่
1. ด.ญ.ลฎาภา ศิวเตชานนท์ .... 2. ด.ญ. โรช หวัง
ซึ่งทั้งสองคนเป็นนักเรียนชั้น ป.6 โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ

#นอกจากนั้นแล้วยังมีคนเก่งของเราได้รับรางวัลที่ 4 ระดับภาคกรุงเทพมหานคร คือ
ด.ญ. ริตา เกษมโชติพัตน์ .... ด.ญ. ธันญธร บุญถนอม
นักเรียนระดับชั้น ป.5 โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ

     
1. ด.ญ.ลฎาภา ศิวเตชานนท์ .... 2. ด.ญ. โรช หวัง
ด.ญ. ริตา เกษมโชติพัตน์ .... ด.ญ. ธันญธร บุญถนอม
 
ขอบคุณข้อมูลจาก งานโสตทัศนศึกษา และ Facebook : งานประชาสัมพันธ์สาธิตรามประถม อนุบาล
 
 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา