โครงการ Just Show ประจำเดือนกุมภาพันธ์
การแสดงจากเด็กๆ ระดับชั้นอนุบาล 1-3 กิจกรรมสุดท้ายของปีการศึกษา 2560
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

 
ขอบคุณข้อมูลจาก งานโสตทัศนศึกษา และ Facebook : งานประชาสัมพันธ์สาธิตรามประถม อนุบาล
 
 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา