รองศาสตราจารย์นพคุณ คุณาชีวะ
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน / ผู้อำนวยการโรงเรียน
ให้เกียรติเป็นประธานและมอบเงินรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ทีมนักกีฬา โค้ช และผู้ปกครอง
ในงานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42 "อินทนิลเกมส์"

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

 
ขอบคุณข้อมูลจาก งานโสตทัศนศึกษา และ Facebook : งานประชาสัมพันธ์สาธิตรามประถม อนุบาล
 
 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา