กิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) 

กิจกรรม : ภาพบรรยากาศการเช่าบูชาองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในโอกาส "ครบรอบวันสถาปนา 46 ปี มหาวิทยาลัยรามคำแหง"

ข้อมูลภาพจาก : งานโสตทัศนศึกษา และ Facebook : งานประชาสัมพันธ์สาธิตรามประถม อนุบาล

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 lightbox gallery exampleby VisualLightBox.com v6.1