กิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) 

กิจกรรม : ภาพบรรยากาศการเช่าบูชาองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในโอกาส "ครบรอบวันสถาปนา 46 ปี มหาวิทยาลัยรามคำแหง"

ข้อมูลภาพจาก : งานโสตทัศนศึกษา และ Facebook : งานประชาสัมพันธ์สาธิตรามประถม อนุบาล

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 lightbox gallery exampleby VisualLightBox.com v6.1