อาจารย์มานพ สอนศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ

เป็นตัวแทนโรงเรียนรับมอบ โทรทัศน์ 55 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ,

ชุดจานดาวเทียมพร้อมกล่องรับสัญญาณ จำนวน 2 กล่อง

และพัดลมติดเพดานจำนวน 8 เครื่อง รวมมูลค่า 109,859.99 บาท

จากผู้ปกครอง คือ คุณธัญวรัชตม์ วงษ์กิติโสภณ และ คุณอาภากร ปานแร่

โดยติดตั้งไว้ที่โรงอาหาร อาคารสระหลวง

 
ขอบคุณข้อมูลจาก งานโสตทัศนศึกษา และ Facebook : งานประชาสัมพันธ์สาธิตรามประถม อนุบาล
 
 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา