อาจารย์มานพ สอนศิริ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ "ครอบครัวอบอุ่นด้วยธรรมะ"
ระหว่างวันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม "บ้านธรรมะชาติ" อ.วังน้ำเขียว
และเป็นตัวแทนมอบสิ่งของจตุปัจจัยแด่พระอาจารย์สมยศ

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดโครงการ "ครอบครัวอบอุ่นด้วยธรรมะ" ตัวแทนของคณะผู้ปกครองได้ถวายปัจจัยแด่พระอาจารย์สมยศ
จากนั้นได้เข้าสู่พิธีมอบตัวเป็นศิษย์พร้อมรับศีล 8 เวลา 16.00 น. อ.มานพ สอนศิริ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
นำคณะอาจารย์ ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์โดยรอบของสถานที่ปฏิบัติธรรม
เวลา 17.00 น.เริ่มกิจกรรม โยคะสมาธิ สวดมนต์ทำวัตรเย็น และนั่งสมาธิ ตามลำดับ
เปิดรับอรุณรุ่งวันที่สองของโครงการ"ครอบครัวอบอุ่นด้วยธรรมะ" ด้วยกิจกรรมร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 5 รูป
ช่วงสายต่อด้วยกิจกรรม "ศิลปะกับธรรมชาติ" โดยผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องใช้สติและสมาธิอย่างมากในกิจกรรมนี้
ในช่วงบ่ายคณะผู้ปฏิบัติธรรมได้เดินไปปล่อยสัตว์น้ำ ณ วัดบ้านไร่ 2 และร่วมสักการะองค์หลวงพ่อคูณฯ จากนั้น
เดินทางกลับถึงศูนย์ปฏิบัติธรรม ผู้ปฏิบัติธรรมร่วมกกันปลูก ต้นปาริฉัตตก์ ต้นสาละ ต้นมุจจลินทร์ ต้นราชยตนะ
ซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนา ช่วงสุดท้ายเป็นกิจกรรม โยคะสมาธิ สนทนาธรรม
และกิจกรรม "ความรักที่บริสุทธิ์" ตามลำดับ
เข้าสู่วันสุดท้ายของการเข้าค่ายธรรมะ "ครอบครัวอบอุ่นด้วยธรรมะ" กิจกรรมแรกเป็นการฝึกสมาธิด้วยการเดินจงกรม
โดยให้ผู้ปฎิบัติธรรม กำหนดสติทุกย่างก้าวที่เดิน ต่อด้วยกิจกรรมเขียนจดหมาย "จากใจสู่ใจ"
เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้ปกครองและบุตรเขียนจดหมายเล่าความในใจที่มีต่อกัน และนำมาอ่านแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน นับเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความเเข็งแรงให้กับสถาบันครอบครัวเป็นอย่างดี ตัวแทนนักเรียนได้มอบพานธูปเทียน
เพื่อขอขมาต่อพระอาจารย์ จากนั้นผู้ปฏิบัติธรรมได้ลาจากการถือศีล 8 ก่อนรับประกาศนียบัตร ในเวลาต่อมา
ก่อนจะกลับออกจากสถานที่ปฏิบัติธรรม ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาด เก็บกวาดบริเวณโดยรอบ
เพื่อส่งกลับคืนสู่สภาพเดิม
 
ขอบคุณข้อมูลจาก งานโสตทัศนศึกษา และ Facebook : งานประชาสัมพันธ์สาธิตรามประถม อนุบาล
 
 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา