อาจารย์ ดร.กิตติวัฒน์ ตั้งมงคลเลิศ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.รามคำแหง
มาเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)

 
ขอบคุณข้อมูลจาก งานโสตทัศนศึกษา และ Facebook : งานประชาสัมพันธ์สาธิตรามประถม อนุบาล
 
 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา