อาจารย์มานพ สอนศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
นำคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
ณ สนามหน้าเสาธง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
เมื่อช่วงเช้าวันที่ 11 สิงหาคม 2560

 
ขอบคุณข้อมูลจาก งานโสตทัศนศึกษา และ Facebook : งานประชาสัมพันธ์สาธิตรามประถม อนุบาล
 
 

Copyright by Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary Level) @ 2009-2015

นักเรียนอนุบาล | นักเรียนประถมศึกษา | English Program : Kindergarten | English Program : Elementary
Home | ข้อมูลทั่วไป | ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ | การรับประกันคุณภาพ | ข้อมูลสารสนเทศ | ติดต่อเรา